en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 6/2022 
Tom 14 
Numer 2

Wybrane problemy dotyczące stosowania listu przewozowego w krajowym i międzynarodowym przewozie drogowym towarów

Tomasz Bittel
Akademia Leona Koźmińskiego

6/2022 14 (2) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.520

Abstrakt

Celem artykułu jest omówienie wybranych problemów związanych z prawnym znaczeniem listu przewozowego, w szczególności jego struktury, funkcji, klasyfikacji oraz zasad stosowania w krajowych oraz międzynarodowych przewozach drogowych przesyłek towarowych. List przewozowy jest najczęściej uznawany przez nadawcę, odbiorcę oraz przewoźnika jedynie za dokument potwierdzający wykonanie usługi przewozu. Jednakże w przypadku, gdy podczas transportu dojdzie do nieprawidłowości lub uchybień, znaczenie listu przewozowego jest zazwyczaj kluczowe dla rozstrzygnięcia, na którym z podmiotów zaangażowanych w proces przewozu ciążyć będzie odpowiedzialność odszkodowawcza. Autor wskazuje na konieczność uznania za list przewozowy szerokiego spektrum dokumentów, które spełniają wymagania statuowane przez ustawę – Prawo przewozowe i konwencję CMR. Odmawianie waloru listu przewozowego dokumentowi spełniającemu
wszystkie wymagania określone prawem nie powinno mieć miejsca, nawet jeżeli dany dokument pełni jednocześnie inną funkcję, np. jest kartą drogową.

Powiązania

 1. Ambrożuk D., Dąbrowski D., Garnowski K., Wesołowski K., Umowa przewozu osób i rzeczy w prawie polskim. Stan obecny i kierunki zmian, Warszawa 2020. [Google Scholar]
 2. Ambrożuk D., Ustalenie wysokości odszkodowania w prawie przewozowym w odniesieniu do przewozu przesyłek, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 3. Dąbrowski D., [w:] D. Ambrożuk, D. Dąbrowski, K. Wesołowski, Prawo przewozowe. Komentarz, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 4. Dąbrowski D., [w:] K. Wesołowski, D. Ambrożuk, D. Dąbrowski, Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), Warszawa 2015. [Google Scholar]
 5. Górski W., Umowa przewozu, Warszawa 1976. [Google Scholar]
 6. Górski W., Mendyk E., Prawo transportu lądowego, Warszawa 2005. [Google Scholar]
 7. Górski W., Wesołowski K., Komentarz do przepisów o umowie przewozu i spedycji, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 8. Ogiegło L., [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Tom II, Art. 450–1088, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 9. Ogiegło L., [w:] W. Popiołek (red.), System prawa handlowego. Tom 9. Międzynarodowe prawo handlowe, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 10. Sadomski J., [w:] T. Szanciło (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Art. 1–50539, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 11. Stec M., [w:] M. Stec (red.), System Prawa Handlowego. Tom 5. Prawo umów handlowych, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 12. Szanciło T., Forma zawarcia umowy przewozu na tle form zawierania umów, PPH 2013, Nr 4. [Google Scholar]
 13. Szanciło T., Odpowiedzialność kontraktowa przewoźnika przy przewozie drogowym przesyłek towarowych, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 14. Szanciło T., Prawo przewozowe. Komentarz, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 15. Walczak R., Międzynarodowy przewóz drogowy towarów, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 16. Wesołowski K., Umowa międzynarodowego przewozu drogowego towarów na podstawie CMR, Warszawa 2013. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Bittel, Tomasz (2022). Wybrane problemy dotyczące stosowania listu przewozowego w krajowym i międzynarodowym przewozie drogowym towarów. (2022). Wybrane problemy dotyczące stosowania listu przewozowego w krajowym i międzynarodowym przewozie drogowym towarów. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 14(2), 7–26. https://doi.org/ 10.7206/kp.2080-1084.520 (Original work published 6/2022n.e.)

MLA style

Bittel, Tomasz. „Wybrane Problemy Dotyczące Stosowania Listu Przewozowego W Krajowym I Międzynarodowym Przewozie Drogowym Towarów”. 6/2022n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 14, nr 2, 2022, ss. 7–26.

Chicago style

Bittel, Tomasz. „Wybrane Problemy Dotyczące Stosowania Listu Przewozowego W Krajowym I Międzynarodowym Przewozie Drogowym Towarów”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 14, nr 2 (2022): 7–26. doi: 10.7206/kp.2080-1084.520.