en pl
en pl

Zeszyty Programu Top 15

Zobacz wydanie
Rok 12/2021 
Tom 12 
Numer 1

Mediacja w polskim prawie karnym – daremna alternatywa czy niewykorzystywana szansa?

Paweł Dzialuk
Akademia Leona Koźmińskiego

12/2021 12 (1) Zeszyty Programu Top 15

DOI 10.7206/978-83-66502-07-9.top6

Abstrakt

Mediacja jako jedyna spośród alternatywnych metod rozwiązywania sporów znalazła swoje miejsce w polskim prawie karnym na skutek wejścia w życie Kodeksu postępowania karnego z 1997 roku. Mimo obowiązywania od przeszło 20 lat, mediacja jest cały czas stosowana bardzo rzadko – w latach ubiegłych odsetek spraw trafiających do mediacji wynosił 0,16%. Przyczynami tak rzadkiego stosowania mediacji są między innymi niski stopień przekonania podmiotów mogących skierować sprawę do mediacji o jej skuteczności i efektywności, terminy, jakimi ograniczone jest postępowanie mediacyjne czy nieskuteczne (uchylone) próby uregulowania umorzenia konsensualnego – art. 59a kodeksu karnego. Niniejszy artykuł zwraca uwagę na trudności, z jakimi spotyka się jej stosowanie w Polsce, znajdujące potwierdzenie m.in. w raportach Ministerstwa Sprawiedliwości. Poddano również porównaniu wybrane rozbieżności pomiędzy stanem normatywnym mediacji w Polsce a wskazaniami wynikającymi z Rekomendacji Komitetu Ministrów Rady Europy o mediacji w sprawach karnych. Analiza powyższych danych umożliwiła dokonanie krytycznej oceny aktualnych rozwiązań normatywnych w odniesieniu do wykorzystania instytucji mediacji w praktyce.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Dzialuk, Paweł (2021). Mediacja w polskim prawie karnym – daremna alternatywa czy niewykorzystywana szansa?. (2021). Mediacja w polskim prawie karnym – daremna alternatywa czy niewykorzystywana szansa?. Zeszyty Programu Top 15, 12(1), 132-152. https://doi.org/10.7206/978-83-66502-07-9.top6 (Original work published 12/2021n.e.)

MLA style

Dzialuk, Paweł. „Mediacja W Polskim Prawie Karnym – Daremna Alternatywa Czy Niewykorzystywana Szansa?”. 12/2021n.e. Zeszyty Programu Top 15, t. 12, nr 1, 2021, ss. 132-152.

Chicago style

Dzialuk, Paweł. „Mediacja W Polskim Prawie Karnym – Daremna Alternatywa Czy Niewykorzystywana Szansa?”. Zeszyty Programu Top 15, Zeszyty Programu Top 15, 12, nr 1 (2021): 132-152. doi:10.7206/978-83-66502-07-9.top6.