en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 12/2021 
Tom 13 
Numer 4

Konstrukcja culpa in contrahendo jako instrument ochrony interesów inwestorów zagranicznych – wybrane zagadnienia

Mateusz Podhalicz
Uniwersytet Łódzki

12/2021 13 (4) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.503

Abstrakt

Niniejszy artykuł dotyczy zagadnienia istnienia odpowiedzialności z tytułu culpae in contrahendo w prawie międzynarodowym publicznym. Pozytywna odpowiedź w tej
kwestii będzie miała istotne znaczenie nie tylko z punktu widzenia relacji państwo państwo, ale również państwo–inwestorzy. Inwestorzy prywatni dysponują bowiem możliwością pozywania państw przed sądy arbitrażowe, które stosują prawo międzynarodowe. Istnienie zatem odpowiedzialności z tytułu culpae in contrahendo w prawie międzynarodowym pozwoli na udzielenie odpowiedzi, czy podmioty prywatne mogą dochodzić roszczeń z tego tytułu przed sądami arbitrażowymi i czy droga ta jest dla nich korzystna. Proponowana analiza zostanie dokonana w oparciu o źródła prawa międzynarodowego, takie jak traktaty, zwyczaj międzynarodowy, ogólne zasady prawa, wypowiedzi orzecznictwa i doktryny oraz –pomocniczo – o praktykę w wybranych krajowych porządkach prawnych.

Powiązania

 1. Bierzanek R., Symonides J., Prawo publiczne międzynarodowe, Warszawa 2005. [Google Scholar]
 2. Bonell J.M., Vertragsverhandlungen und culpa in contrahendo nach dem Wiener Kaufrechtsübereinkommen, „Recht der Internationalen Wirtschaft” 1990. [Google Scholar]
 3. Brownlie I., Principles of Public International Law, wyd. 5, Oxford 1989. [Google Scholar]
 4. Crawford J.R., State Responsibility, [w:] Max Planck Encyclopedia of Public International Law [MPEPIL] (dostęp: 15.02.2018). [Google Scholar]
 5. Decleve Q., Achmea: Consequences on Applicable Law and ISDS Clauses in Extra-EU BITs and Future EU Trade and Investment Agreements, „European Papers” 2019, 4(1). [Google Scholar]
 6. Dolzer R., Schreurer C., Principles of International Investment Law, Oxford 2012. [Google Scholar]
 7. Dörr O., Schmalenbach K., Vienna Convention on the Law of Treaties. A Commentary, Heidelberg 2012. [Google Scholar]
 8. Fitzmaurice M., Okowa P. (red.), Treaty Interpretation and the Vienna Convention on the [Google Scholar]
 9. Law of Treaties: 30 Years on, Leiden 2010. [Google Scholar]
 10. Glinski C., Achmea and its Implications for Investor Dispute Settlement, „CEVIA Working [Google Scholar]
 11. Paper Series” 2018, 13(3). http://www.heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/legstd21&size=2&collection=journals&id=155 (dostęp: 15.02.2018). [Google Scholar]
 12. http://www3.oup.co.uk/iclqaj/hdb/Volume_52/Issue_04/pdf/520969.pdf (dostęp: 02.2018). [Google Scholar]
 13. Jennings R., Watts A. (red.), Oppenheim’s International Law, Vol. 1, Oxford 2008. [Google Scholar]
 14. Kessler F., Culpa in Contrahendo, Bargaining in Good Faith, and Freedom of Contract: A Comparative Study, „Harvard Law Review” 1964, 77(3), s. 404–449. [Google Scholar]
 15. Kläger R., Fair and Equitable Treatment’ in International Investment Law, Cambridge 2011. [Google Scholar]
 16. Kotzur M., Good faith, [w:] Max Planck Encyclopedia of Public International Law [MPEPIL] (dostęp: 15.02.2018). [Google Scholar]
 17. Kritzer H., Pre-Contract Formation, https://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/kritzer1.html (dostęp: 12.03.2019). [Google Scholar]
 18. Lavranos N., After Achmea: The Need for an EU Investment Protection Regulation, http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2018/03/17/achmea-need-eu-investment-protection-regulation/ (dostęp: 12.03.2019). [Google Scholar]
 19. Linderfalk U., On the Interpretation of Treaties: The Modern International Law as Expressed in the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, Dordrecht 2007. [Google Scholar]
 20. Napierała J., Odpowiedzialność eksportera i importera za naruszenie umowy międzynarodowej sprzedaży towarów, Warszawa 1998. [Google Scholar]
 21. Nijman J.E., Non-State Actors and the International Rule of Law: Revisiting the “Realist Theory” of International Legal Personality, [w:] M. Noorthamnn (red.), Non-State Actors in International Law, Politics and Governance Series, s. 2–40. [Google Scholar]
 22. Panizzon M., Good Faith in the Jurisprudence of the WTO, Oxford 2006. [Google Scholar]
 23. Pathak R.S., The General Theory of the Sources of Contemporary International Law, „Indian Journal of International Law” 1979. [Google Scholar]
 24. Pazdan M. (red.), Konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Komentarz, Kraków 2001. [Google Scholar]
 25. Półtorak N., Ochrona uprawnień wynikających z prawa Unii Europejskiej w postępowaniach krajowych, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 26. Popiołek W. (red.), Międzynarodowe prawo handlowe. System prawa handlowego, t. 9, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 27. Shaw M.N., Prawo międzynarodowe, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 28. Verdross A., Simma B., Universelles Völkerrecht. Theorie und Praxis, Berlin 1984. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Podhalicz, Mateusz (2021). Konstrukcja culpa in contrahendo jako instrument ochrony interesów inwestorów zagranicznych – wybrane zagadnienia. (2021). Konstrukcja culpa in contrahendo jako instrument ochrony interesów inwestorów zagranicznych – wybrane zagadnienia. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(4), 252-273. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.503 (Original work published 12/2021n.e.)

MLA style

Podhalicz, Mateusz. „Konstrukcja Culpa In Contrahendo Jako Instrument Ochrony Interesów Inwestorów Zagranicznych – Wybrane Zagadnienia”. 12/2021n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 13, nr 4, 2021, ss. 252-273.

Chicago style

Podhalicz, Mateusz. „Konstrukcja Culpa In Contrahendo Jako Instrument Ochrony Interesów Inwestorów Zagranicznych – Wybrane Zagadnienia”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 13, nr 4 (2021): 252-273. doi:10.7206/kp.2080-1084.503.