en pl
en pl

Coaching Review

Zobacz wydanie
Rok 2011 
Tom 1/2011 
Numer 3

Coaching menedżerski jako metoda rozwoju kapitału ludzkiego na przykładzie firmy Deloitte

2011 1/2011 (3) Coaching Review

Abstrakt

W pierwszej części pracy przedstawiono istotę coachingu oraz określono jego pozycję wśród innych dostępnych metod rozwoju kapitału ludzkiego. Ponadto omówiono rolę i miejsce coachingu menedżerskiego w organizacji uczącej się. W dalszej części opisano proces coachingu menedżerskiego, który został wdrożony w firmie Deloitte jako istotny element szerszej inicjatywy – programu „Pursuit of Excellence” oraz zbadano, jak proces ten wpłynął na rozwój wyróżniających się pracowników badanej firmy, traktowanej jako organizacja ucząca się. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że coaching jest skuteczną metodą rozwoju talentów.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Majka, Alicja (2011). Coaching menedżerski jako metoda rozwoju kapitału ludzkiego na przykładzie firmy Deloitte. (2011). Coaching menedżerski jako metoda rozwoju kapitału ludzkiego na przykładzie firmy Deloitte. Coaching Review, 1/2011(3), 117-132. (Original work published 2011)

MLA style

Majka, Alicja. „Coaching Menedżerski Jako Metoda Rozwoju Kapitału Ludzkiego Na Przykładzie Firmy Deloitte”. 2011. Coaching Review, t. 1/2011, nr 3, 2011, ss. 117-132.

Chicago style

Majka, Alicja. „Coaching Menedżerski Jako Metoda Rozwoju Kapitału Ludzkiego Na Przykładzie Firmy Deloitte”. Coaching Review, Coaching Review, 1/2011, nr 3 (2011): 117-132.