en pl
en pl

Coaching Review

Zobacz wydanie
Rok 2012 
Tom 1/2012 
Numer 4

Emergent Coaching – A Gestalt Approach to Mindful Leadership

2012 1/2012 (4) Coaching Review

Abstrakt

Autor podejmuje rozważania nad postmodernistycznym podejściem Gestalt do coa-chingu, obejmującym różne poziomy wpływu, m.in. zyczne, sensualne, kulturowe, emocjonalne, biologiczne. Model omawiany w artykule koncentruje się na procesie komunikacji i na podejściu „tu i teraz”.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Barber, Paul (2012). Emergent Coaching – A Gestalt Approach to Mindful Leadership. (2012). Emergent Coaching – A Gestalt Approach to Mindful Leadership. Coaching Review, 1/2012(4), 29-40. (Original work published 2012)

MLA style

Barber, Paul. „Emergent Coaching – A Gestalt Approach To Mindful Leadership”. 2012. Coaching Review, t. 1/2012, nr 4, 2012, ss. 29-40.

Chicago style

Barber, Paul. „Emergent Coaching – A Gestalt Approach To Mindful Leadership”. Coaching Review, Coaching Review, 1/2012, nr 4 (2012): 29-40.