en pl
en pl

Coaching Review

Zobacz wydanie
Rok 2014 
Tom 1/2014 
Numer 6

Samoprzywództwo i Spiral Dynamics – implikacje dla coachingowego stylu zarządzania

Dagmara Miąsek
Pracownia Satysfakcji

Beata Bliźniuk
HR Consulting Prosperitia

2014 1/2014 (6) Coaching Review

DOI 10.7206/cr.2081-7029.12

Abstrakt

Celem artykułu jest przegląd teoretycznych założeń dotyczących koncepcji self-leadership – samoprzywództwa – jako podstawy zintegrowanego, holistycznego paradygmatu zarządzania, przejawiającego się m.in. w coachingowym stylu zarządzania. Jedną z koncepcji, do której odwołują się autorki, jest Spiral dynamics Gravesa, która zakłada ciągły rozwój samoświadomości człowieka i ludzkości jako kolektywnej zbiorowości, co znajduje swoje odzwierciedlenie również w zarządzaniu.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Miąsek, Dagmara & Bliźniuk, Beata (2014). Samoprzywództwo i Spiral Dynamics – implikacje dla coachingowego stylu zarządzania. (2014). Samoprzywództwo i Spiral Dynamics – implikacje dla coachingowego stylu zarządzania. Coaching Review, 1/2014(6), 15-29. https://doi.org/10.7206/cr.2081-7029.12 (Original work published 2014)

MLA style

Miąsek, Dagmara and Bliźniuk, Beata. „Samoprzywództwo I Spiral Dynamics – Implikacje Dla Coachingowego Stylu Zarządzania”. 2014. Coaching Review, t. 1/2014, nr 6, 2014, ss. 15-29.

Chicago style

Miąsek, Dagmara and Bliźniuk, Beata. „Samoprzywództwo I Spiral Dynamics – Implikacje Dla Coachingowego Stylu Zarządzania”. Coaching Review, Coaching Review, 1/2014, nr 6 (2014): 15-29. doi:10.7206/cr.2081-7029.12.