en pl
en pl

Coaching Review

Zobacz wydanie
Rok 2014 
Tom 1/2014 
Numer 6

Co jest dobrem? Autonomiczny i paternalistyczny styl zarządzania

Artur Negri
Uniwersytet Warszawski

2014 1/2014 (6) Coaching Review

DOI 10.7206/cr.2081-7029.11

Abstrakt

Autor przedstawia istotę autonomicznego i paternalistycznego stylu zarządzania. Nawiązuje do obecnego w polskich firmach modelu folwarcznej kultury organizacyjnej, jako esencji paternalistycznego stylu zarządzania, który charakteryzuje się przymusem i pełnią władzy nad pracownikiem. Autor konstatuje, że budowanie firmy na uzależnianiu od siebie swoich podwładnych nie opłaca się. Opłaca się natomiast autonomiczny styl zarządzania, charakteryzujący się chociażby takimi zachowaniami w stosunku do podwładnych jak zaufanie czy szacunek. Taki styl zarządzania koresponduje zarazem w sposób bezpośredni z podejściem coachingowym.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Negri, Artur (2014). Co jest dobrem? Autonomiczny i paternalistyczny styl zarządzania. (2014). Co jest dobrem? Autonomiczny i paternalistyczny styl zarządzania. Coaching Review, 1/2014(6), 6-14. https://doi.org/10.7206/cr.2081-7029.11 (Original work published 2014)

MLA style

Negri, Artur. „Co Jest Dobrem? Autonomiczny I Paternalistyczny Styl Zarządzania”. 2014. Coaching Review, t. 1/2014, nr 6, 2014, ss. 6-14.

Chicago style

Negri, Artur. „Co Jest Dobrem? Autonomiczny I Paternalistyczny Styl Zarządzania”. Coaching Review, Coaching Review, 1/2014, nr 6 (2014): 6-14. doi:10.7206/cr.2081-7029.11.