en pl
en pl

Coaching Review

Zobacz wydanie
Rok 2015 
Tom 1/2015 
Numer 7

Rozwój kompetencji zawodowych poprzez coaching – stawanie się menedżerem

Monika Chmielecka
Uniwersytet Łódzki

2015 1/2015 (7) Coaching Review

DOI 10.7206/cr.2081-7029.27

Abstrakt

W świecie, w którym paradygmat edukacyjny i myślenie o całożyciowej edukacji trwale wpisały się w realia kształcenia, poszukuje się coraz doskonalszych metod wspierających rozwój jednostek. W niniejszym artykule autorka podejmuje pogłębioną refleksją nad obszarem praktyki coachingu. Bazuje na analizie dokonanej w ramach metody studium przypadku, stawiając sobie za cel dążenie do wyjaśnienia i opisu przebiegu procesu doskonalenia kompetencji zawodowych. Uzyskane wyniki pokazują proces przemiany jednostki wg koncepcji „stawania się” i budowania nowej definicji siebie w trzech, precyzyjnie określonych krokach.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Chmielecka, Monika (2015). Rozwój kompetencji zawodowych poprzez coaching – stawanie się menedżerem. (2015). Rozwój kompetencji zawodowych poprzez coaching – stawanie się menedżerem. Coaching Review, 1/2015(7), 96-115. https://doi.org/10.7206/cr.2081-7029.27 (Original work published 2015)

MLA style

Chmielecka, Monika. „Rozwój Kompetencji Zawodowych Poprzez Coaching – Stawanie Się Menedżerem”. 2015. Coaching Review, t. 1/2015, nr 7, 2015, ss. 96-115.

Chicago style

Chmielecka, Monika. „Rozwój Kompetencji Zawodowych Poprzez Coaching – Stawanie Się Menedżerem”. Coaching Review, Coaching Review, 1/2015, nr 7 (2015): 96-115. doi:10.7206/cr.2081-7029.27.