en pl
en pl

Coaching Review

Zobacz wydanie
Rok 2015 
Tom 1/2015 
Numer 7

Dylematy menedżera pełniącego funkcję coacha

Joanna Żukowska
Szkoła Główna Handlowa

Agata Bilska
Szkoła Główna Handlowa

2015 1/2015 (7) Coaching Review

DOI 10.7206/cr.2081-7029.26

Abstrakt

W artykule dokonano charakterystyki coachingowego stylu zarządzania. Wskazano istotne dylematy, z którymi borykają się menedżerowie stosujący coachingowy styl zarządzania. Analizie poddano: dylemat – bycie menedżerem coachem czy men­torem, dylemat dotyczący zachowania menedżera wobec pracownika oczekują­cego poleceń, dylemat związany ze stosowaniem coachingu wobec pracowników w dobie komunikacji elektronicznej oraz dylemat zastosowania coachingu w pracy pod presją czasu.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Żukowska, Joanna & Bilska, Agata (2015). Dylematy menedżera pełniącego funkcję coacha. (2015). Dylematy menedżera pełniącego funkcję coacha. Coaching Review, 1/2015(7), 84-95. https://doi.org/10.7206/cr.2081-7029.26 (Original work published 2015)

MLA style

Żukowska, Joanna and Bilska, Agata. „Dylematy Menedżera Pełniącego Funkcję Coacha”. 2015. Coaching Review, t. 1/2015, nr 7, 2015, ss. 84-95.

Chicago style

Żukowska, Joanna and Bilska, Agata. „Dylematy Menedżera Pełniącego Funkcję Coacha”. Coaching Review, Coaching Review, 1/2015, nr 7 (2015): 84-95. doi:10.7206/cr.2081-7029.26.