en pl
en pl

Coaching Review

Zobacz wydanie
Rok 2016 
Tom 1/2016 
Numer 8

Behawioryka. O mentoringu liderów nowatorskich przedsięwzięć

Paweł Smółka
Instytut Psychologii, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

2016 1/2016 (8) Coaching Review

DOI 10.7206/cr.2081-7029.40

Abstrakt

Nauki behawioralne, które opisują i wyjaśniają ludzkie zachowania, mogą i powinny wnosić większą wartość w proces zarządzania innowacją. Termin „behawioryka” został ukuty przez autora, aby podkreślić praktyczne znaczenie i rolę nauk behawioralnych w tym procesie. Behawioryka nie jest opisywaniem badań naukowych, lecz tworzeniem na ich podstawie praktycznych wskazówek dla liderów nowatorskich przedsięwzięć, aby ułatwić im sprawne zarządzanie projektami, które są unikalne, ryzykowne, ale zarazem posiadają duży potencjał rozwoju. Artykuł przybliża behawiorykę oraz mentoring jako optymalną formę wykorzystania behawioryki w praktyce współpracy z liderami nowatorskich przedsięwzięć.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Smółka, Paweł (2016). Behawioryka. O mentoringu liderów nowatorskich przedsięwzięć. (2016). Behawioryka. O mentoringu liderów nowatorskich przedsięwzięć. Coaching Review, 1/2016(8), 165-176. https://doi.org/10.7206/cr.2081-7029.40 (Original work published 2016)

MLA style

Smółka, Paweł. „Behawioryka. O Mentoringu Liderów Nowatorskich Przedsięwzięć”. 2016. Coaching Review, t. 1/2016, nr 8, 2016, ss. 165-176.

Chicago style

Smółka, Paweł. „Behawioryka. O Mentoringu Liderów Nowatorskich Przedsięwzięć”. Coaching Review, Coaching Review, 1/2016, nr 8 (2016): 165-176. doi:10.7206/cr.2081-7029.40.