en pl
en pl

Coaching Review

Zobacz wydanie
Rok 2016 
Tom 1/2016 
Numer 8

Mentoring jako metoda wspierająca rozwój potencjału pracowników

Iwona Ślęzak-Gładzik
Katedra Systemów Zarzadzania i Logistyki, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska

2016 1/2016 (8) Coaching Review

DOI 10.7206/cr.2081-7029.41

Abstrakt

Celem publikacji jest zaprezentowanie mentoringu jako metody wpierającej rozwój osobisty i zawodowy. Przedstawione zostały różne jego definicje, a następnie dokonano próby dookreślenia istoty mentoringu. Zaprezentowano potencjalne korzyści dla wszystkich zaangażowanych w jego realizację stron: podopiecznych, mentorów oraz organizacji. Wskazano czynniki sukcesu wdrażania programów mentoringowych, a także przyczyny ewentualnych niepowodzeń.
W publikacji stosowane są zamiennie różne, funkcjonujące w praktyce oraz literaturze przedmiotu określenia osoby objętej opieką mentora: uczeń, podopieczny, mentee, protegowany, mentorowany.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Ślęzak-Gładzik, Iwona (2016). Mentoring jako metoda wspierająca rozwój potencjału pracowników. (2016). Mentoring jako metoda wspierająca rozwój potencjału pracowników. Coaching Review, 1/2016(8), 177-194. https://doi.org/10.7206/cr.2081-7029.41 (Original work published 2016)

MLA style

Ślęzak-Gładzik, Iwona. „Mentoring Jako Metoda Wspierająca Rozwój Potencjału Pracowników”. 2016. Coaching Review, t. 1/2016, nr 8, 2016, ss. 177-194.

Chicago style

Ślęzak-Gładzik, Iwona. „Mentoring Jako Metoda Wspierająca Rozwój Potencjału Pracowników”. Coaching Review, Coaching Review, 1/2016, nr 8 (2016): 177-194. doi:10.7206/cr.2081-7029.41.