en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 10/2021 
Tom 13 
Numer 3

On the Content of the Human Right to a Nationality

Magdalena Kolczyńska
University of Lodz

10/2021 13 (3) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.479

Abstrakt

Zgodnie z art. 15 ust. 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (PDPCz), „każdy człowiek ma prawo do posiadania obywatelstwa”. Choć cytowany przepis wygląda prosto, w istocie ustalenie jego treści nie jest zadaniem łatwym. Większość pozycji w literaturze koncentruje się na problemie bezpaństwowości, która była historycznym powodem włączenia prawa do obywatelstwa do PDPCz . Tymczasem podstawową tezą niniejszego artykułu jest stwierdzenie, że samo posiadanie obywatelstwa nie jest wystarczające do zagwarantowania wszystkich z nim związanych uprawnień. Aby to wykazać, po pierwsze, analizuję różnicę między pojęciami „narodowości” i „obywatelstwa”, ze szczególnym uwzględnieniem kulturowego komponentu tożsamości narodowej. Następnie przedstawiam rozumienie obywatelstwa jako „prawa do posiadania praw”. Na podstawie istniejących badań nad bezpaństwowością pytam, jakie wyzwania stoją przed osobami nieposiadającymi formalnego obywatelstwa żadnego państwa i pokazuję, że bycie obywatelem niektórych państw jest de facto równoznaczne z byciem bezpaństwowcem, jeśli chodzi o zakres posiadanych praw podstawowych. W konsekwencji, sugeruję, że (1) każde państwo-strona PDPCz powinno być gotowe do przyznania obywatelstwa tym osobom, których pierwotne obywatelstwo nie gwarantuje ochrony ich podstawowych praw; (2) osoby te powinna mieć możliwość uzyskania nowego obywatelstwa w kraju o maksymalnym podobieństwie kulturowym, z uwzględnieniem wydolności gospodarczej tego kraju; (3) uzyskanie nowego obywatelstwa może być uwarunkowane akceptacją norm kulturowych państwa przyznającego obywatelstwo.

Powiązania

 1. Arendt H., The Origins of Totalitarianism. New York 1973. [Google Scholar]
 2. Balibar E., Is There a Neo-Racism? [in:] É. Balibar and I. Wallerstein (eds.), Race, Nation, Class: Ambiguous Identities, London 1991. [Google Scholar]
 3. Ballinger P., Borders of the Nation, Borders of Citizenship: Italian Repatriation and the Redefinition of National Identity after World War II, “Comparative Studies in Society and History” 2007, 49(03). https://doi.org/10.1017/s0010417507000680. [Google Scholar]
 4. Bitner B., Szymanowski M., Relacje polsko-węgierskie. Dr Maciej Szymanowski: niemal wszyscy Węgrzy chcą zacieśniania współpracy obu krajów, 15 March 2019, https://www.polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2278004,Relacje-polskowegierskie-Dr-Maciej-Szymanowski-niemal-wszyscy-Wegrzy-chca-zaciesniania-wspolpracy-obu-krajow (access: 16.12.2019). [Google Scholar]
 5. Brubaker R., Citizenship and Nationhood in France and Germany, Cambridge, Mass. 1999. [Google Scholar]
 6. Carr E.H., The Future of Nations: Independence or Interdependence? London: 1941. [Google Scholar]
 7. Central Intelligence Agency, The World Factbook: Senegal, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sg.html (access: 16.12.2019). [Google Scholar]
 8. Che Ako L., The Right to Self-Determination and Secession: Analysing The Catalonian Case, “Independent Student Journal: Law” 2018, 1, pp. 10–18. [Google Scholar]
 9. Collen B., NZZ: Polska staje się krajem imigracji zarobkowej, 10 November 2017, https://www.dw.com/pl/nzz-polska-staje-si%C4%99-krajem-imigracji-zarobkowej/a-41334412 (access: 16.12.2019). [Google Scholar]
 10. Copsey N., Public Opinion and the Making of Foreign Policy in the ‘New Europe’: A Comparative Study of Poland and Ukraine, Farnham 2009. [Google Scholar]
 11. Dewey J., Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education, New York 1966. [Google Scholar]
 12. Family Planning FP2020, South Sudan. Actions for Acceleration, 2018–2019, https://www.familyplanning2020.org/sites/default/files/South_Sudan_2018-2019_Actions_for_Acceleration.pdf (access: 16.12.2019). [Google Scholar]
 13. Ganczer M., The Right to a Nationality as a Human Right? “Hungarian Yearbook of International Law and European Law” 2015, pp. 15–33. [Google Scholar]
 14. Goodwin-Gill G.S., The Rights of Refugees and Stateless Persons, [in:] K.P. Saksena (ed.), Human Rights Perspective and Challenges (in 1990 and Beyond), New York 1994, pp. 378–389. [Google Scholar]
 15. Hall S., The European Convention on Nationality and the Right to Have Rights, “European Law Review” 1999, 24, pp. 584–602. [Google Scholar]
 16. International Organization for Migration (IOM), Migrant Smuggling Data and Research: A Global Review of the Emerging Evidence Base, 2016, https://publications.iom.int/system/files/smuggling_report.pdf (access: 16.12.2019). [Google Scholar]
 17. International Organization for Migration, Enabling a Better Understanding of Migration Flows (and Its Root-Causes) From Somalia Towards Europe, April 2017, p. 16, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Desk%20Review%20Report%20-%20SOMALIA%20-%20FINAL%20.pdf (access: 16.12.2019). [Google Scholar]
 18. Kane S., Kok M., Rial M., et al., Social Norms and Family Planning Decisions in South Sudan, “BMC Public Health” 2015, 16, 1183, https://doi.org/10.1186/s12889-016-3839-6, https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-016-3839-6 (access: 16.12.2019). [Google Scholar]
 19. Milanović B., The Haves and the Have-Nots: A Brief and Idiosyncratic History of Global Inequality, New York 2011. [Google Scholar]
 20. Miller J.D.B., The Sovereign State and Its Future, “International Journal: Canada’s Journal of Global Policy Analysis” 1984, 39(2), pp. 284–301. [Google Scholar]
 21. Nagel T., The Problem of Global Justice, “Philosophy and Public Affairs” 2005, 33(2), pp. 113–147. [Google Scholar]
 22. Nussbaum M.C., Creating Capabilities: The Human Development Approach, Cambridge Mass. 2011. [Google Scholar]
 23. Organization for Security and Co-operation in Europe, Handbook on Statelessness in the OSCE Area, February 2017. [Google Scholar]
 24. P.J., The Tragic Massacre in Volyn Remembered, 15 June 2013, https://www.economist.com/eastern-approaches/2013/07/15/the-tragic-massacre-in-volyn-remembered (access: 16.12.2019). [Google Scholar]
 25. Passport Index, https://www.passportindex.org/byRank.php (access: 16.12.2019). [Google Scholar]
 26. Pogge T., World Poverty and Human Rights: Cosmopolitan Responsibilities and Reforms, Cambridge 2002. [Google Scholar]
 27. Połatyńska J., Prawo do obywatelstwa jako prawo człowieka, „Folia Iuridica. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego” 2010. [Google Scholar]
 28. Seet M., The Origins of UNHCR’s Global Mandate on Statelessness, “International Journal of Refugee Law” 2016, 28(1), pp. 7–24. [Google Scholar]
 29. Sen A., Development as Freedom, New York 1999. [Google Scholar]
 30. Shachar A., The birthright lottery: Citizenship and global inequality, Cambridge, Mass, 2009. [Google Scholar]
 31. Słownik języka polskiego PWN, Wyd. Naukowe PWN, https://sjp.pl/narodowo%C5%9B%C4%87 (access: 16.12.2019). [Google Scholar]
 32. Somalia Education Cluster, Annual Report 2016, January 2017, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/somalia_education_cluster_annual_report_2016.pdf (access: 16.12.2019). [Google Scholar]
 33. Tibi B., Europa ohne Identität? Die Krise der multikulturellen Gesellschaft, Munich 1998. [Google Scholar]
 34. UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), The State of the World’s Refugees: In Search of Solidarity, 2012. [Google Scholar]
 35. UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), “This Is Our Home”: Stateless Minorities and Their Search for Citizenship, November 2017. [Google Scholar]
 36. UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Ending Statelessness Within 10 Years, November 2014. [Google Scholar]
 37. UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Evaluation of UNHCR’s Programme to Prevent and Reduce Statelessness in Crimea, Ukraine, March 2004. [Google Scholar]
 38. https://www.unhcr.org/405ab4c74.pdf (access: 16.12.2019). [Google Scholar]
 39. UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Universal Periodic Review: Somalia, November 2010. [Google Scholar]
 40. UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Nationality and Statelessness: A Handbook for Parliamentarians, October 2005, https://www.refworld.org/docid/436608b24.html (access: 16.12.2019). Polish translation: http://archive.ipu.org/PDF/publications/nationality_po.pdf (access: 16.12.2019). [Google Scholar]
 41. UNESCO Institute for Statistics, Primary School Enrollment, https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.NENR (access: 16.12.2019). [Google Scholar]
 42. Vela M.J., How Far Has the Protection of the Right to Nationality under International Human Rights Law Progressed from 1923 until the Present Day? Tilbur University [no date], http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=136225 (access: 16.12.2019). [Google Scholar]
 43. Weis P., Nationality and Statelessness in International Law, Leiden 1979. [Google Scholar]
 44. World Bank, Poverty & Equity Brief: Zimbabwe, October 2019, http://databank.worldbank.org/data/download/poverty/33EF03BB-9722-4AE2-ABC7-AA2972D68AFE/Global_POVEQ_ZWE.pdf (access: 16.12.2019). [Google Scholar]
 45. World Health Organization (WHO), Diphtheria-tetanus-pertussis (DTP3) Immunization Coverage, available at https://www.who.int/gho/immunization/dtp3/en/ (access: 16.12.2019). [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Kolczyńska, Magdalena (2021). On the Content of the Human Right to a Nationality. (2021). On the Content of the Human Right to a Nationality. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(3), 176–194. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.479 (Original work published 10/2021n.e.)

MLA style

Kolczyńska, Magdalena. „On The Content Of The Human Right To A Nationality”. 10/2021n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 13, nr 3, 2021, ss. 176–194.

Chicago style

Kolczyńska, Magdalena. „On The Content Of The Human Right To A Nationality”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 13, nr 3 (2021): 176–194. doi:10.7206/kp.2080-1084.479.