en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 10/2021 
Tom 13 
Numer 3

Pandemia COVID-19 – szwedzkie uregulowania prawne

Jan Henrik Amberg
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Królestwa Szwecji

Małgorzata Skórzewska-Amberg
Akademia Leona Koźmińskiego

10/2021 13 (3) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.477

Abstrakt

Pandemia COVID-19, stawiając społeczeństwa i rządy w sytuacji pod każdym względem wyjątkowej, nie pozostała bez wpływu na porządek prawny poszczególnych państw. Z jednej strony wymusiła podejmowanie szybkich i zdecydowanych działań, z drugiej – konieczność wnikliwej oceny oraz ważenia kosztów i konsekwencji, zarówno prawnych, jak i ekonomicznych, stosowanych środków, które często wiązały się z ograniczaniem konstytucyjnie gwarantowanych swobód obywatelskich. Choć z pozoru Szwecja wybrała odmienną od innych krajów Europy drogę postępowania w trakcie pandemii, utrzymując życie społeczne w dużym stopniu bez zmian, to jednak w swej istocie strategia ta nie różniła się nadmiernie od stosowanych w innych krajach. Celem artykułu jest przybliżenie rozwiązań przyjętych w Szwecji oraz analiza szwedzkiej strategii na tle konstytucyjnych swobód obywatelskich.

Powiązania

  1. Bergling P., Engberg J., Naarttijärvi M., Wennerström E., Wimelius M. E., Krisen, myndigheterna och lagen – Krishantering i rättens gränsland, Gleerups 2016. [Google Scholar]
  2. Cameron I., Jonsson Cornell A., Fredstida kriser i en konstitutionell kontext, „Svensk Juristtidning” 2020, 10, s. 1172–1190. [Google Scholar]
  3. Ericson M., Wilske O., Covid-19 i Sverige – rättsliga perspektiv på krisberedskap och de åtgärder som vidtagits för att hantera pandemin, „Svensk Juristtidning” 2020, 10, s. 1080–1097. [Google Scholar]
  4. Hirschfeldt J., Svensk krishantering i fredstid – de konstitutionella aspekterna och en framåtblick, „Svensk Juristtidning” 2020, 10, s. 1148–1171. [Google Scholar]
  5. https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/ (dostęp: 27.07.2021). [Google Scholar]
  6. Schultz M., Förbud mot sammankomster omfattande frihetsinskränkning, Stockholms universitet, https://www.su.se/arkiv-nyheter/nyheter-su-arkiv/m%C3%A5rten-schultz-f%C3%B6rbud-mot-sammankomster-omfattande-frihetsinskr%C3%A4nkning-1.490338 (dostęp: 27.07.2021). [Google Scholar]
  7. Swedish Government Official Report, Ny regeringsform, ny riksdagsordning, SOU 1972:15. [Google Scholar]
  8. Swedish Government Official Report, Vår beredskap efter den 11 september, SOU 2003:32. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Amberg, Jan Henrik & Skórzewska-Amberg, Małgorzata (2021). Pandemia COVID-19 – szwedzkie uregulowania prawne. (2021). Pandemia COVID-19 – szwedzkie uregulowania prawne. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(3), 144-158. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.477 (Original work published 10/2021n.e.)

MLA style

Amberg, Jan Henrik and Skórzewska-Amberg, Małgorzata. „Pandemia Covid-19 – Szwedzkie Uregulowania Prawne”. 10/2021n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 13, nr 3, 2021, ss. 144-158.

Chicago style

Amberg, Jan Henrik and Skórzewska-Amberg, Małgorzata. „Pandemia Covid-19 – Szwedzkie Uregulowania Prawne”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 13, nr 3 (2021): 144-158. doi:10.7206/kp.2080-1084.477.