en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 10/2021 
Tom 13 
Numer 3

Lawyer’s Integrity: Some Remarks from the Perspective of a Holistic Approach to Legal Practice

Adam Zienkiewicz
University of Warmia and Mazury in Olsztyn

10/2021 13 (3) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.476

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie problematyki integralności prawnika z perspektywy założeń autorskiej koncepcji holistycznego podejścia do prawa i praktyki prawniczej. W trakcie rozważań zostaną zaprezentowane podstawowe założenia holizmu prawniczego, przyjmowane rozumienie integralności prawnika i jego właściwości personalnych, tworzących prawniczą osobowość (the Lawyer Personality) oraz problematyka integralności w kontekście formuły (modelu) relacji prawnika z klientem. Holizm prawniczy za kwestie doniosłe dla praktyki prawniczej uznaje odpowiednie poznanie przez prawnika samego siebie, świadomy wybór przez niego roli zawodowej lub ról, sposobów ich wykonywania oraz formuły współpracy z klientem i stronami sporów. Podkreśla ich złożoność i możliwy wpływ na postulowane zachowywanie przez prawnika integralności postaw i czynów w życiu zawodowym i prywatnym. Autor reprezentuje podejście badawcze związane z koncepcją wielopłaszczyznowości ontologicznej i metodologicznej zjawisk prawnych oraz postulatem tzw. zewnętrznej integracji prawoznawstwa z dorobkiem innych nauk, nie tylko społecznych (np. psychologii czy socjologii).

Powiązania

 1. Atkinson R., A Dissenter’s Commentary on the Professionalism Crusade, „Texas Law Review” 1995, 74. [Google Scholar]
 2. Baruch Bush R., Folger J., The Promise of Mediation: The Transformative Approach to Conflict, San Francisco 2005. [Google Scholar]
 3. Barton T. (ed.), Preventive Law and Problem Solving: Lawyering for the Future, Lake Mary 2009. [Google Scholar]
 4. Brooks S., Madden R. (eds.), Relationship-centered Lawyering: Social Science Theory for Transforming Legal Practice, Durham 2010. [Google Scholar]
 5. Cochran R., DiPippa J., Peters M., The Counselor-At-Law: A Collaborative Approach to Client Interviewing and Counseling, New York 2006. [Google Scholar]
 6. Daicoff S., Lawyer, Know Thyself: A Review of Empirical Research on Attorney Bearing on Professionalism, „The American University Law Review” 1997, 46, pp. 1337–1427. [Google Scholar]
 7. Daicoff S., Comprehensive Law Practice, Law as a Healing Profession, Durham 2011. [Google Scholar]
 8. Daicoff S., Lawyer, Be Thyself: An Empirical Investigation of the Relationship Between the Ethic of Care, the Feeling Decisionmaking Preference, and Lawyer Wellbeing, „Virginia Journal of Social Policy & the Law” 2008–2009, 87, pp. 88–140. [Google Scholar]
 9. Gutterman S., Collaborative Law: A New Model of Dispute Resolution, Denver 2004. [Google Scholar]
 10. Kaczmarek P., Tożsamość prawnika jako wykonawcy roli zawodowej, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 11. Kaczmarek P., Dystans do roli w zawodzie prawnika, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 12. King M., Freiberg A., Batagol B., Hymas R., Non-adversarial Justice, Sydney 2009. [Google Scholar]
 13. King M., Solution-focused Judging Bench Book, Melbourne 2009. [Google Scholar]
 14. Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa 2000. [Google Scholar]
 15. Krieger L., The Inseparability of Professionalism and Personal Satisfaction: Perspectives on Values, Integrity and Happiness, „Clinical Law Review” 2005, 11. [Google Scholar]
 16. Krieger L., The Most Ethical of People, the Least Ethical of People: Proposing Self-Determination Theory to Measure Professional Character Formation, „University of St. Thomas Law Journal” 2011, 8(2). [Google Scholar]
 17. Macfarlane J., The New Lawyer: How Settlement Is Transforming the Practice of Law, Vancouver 2008. [Google Scholar]
 18. Mądrzycki T., Osobowość jako system tworzący i realizujący plany, Gdańsk 2002. [Google Scholar]
 19. Mills L., Affective Lawyering: The Emotional Dimensions of the Lawyer-Client Relation, [in:] D. Wexler, B. Winick (eds.), Practicing Therapeutic Jurisprudence: Law as a Healing Profession, Durham 2000, pp. 419–446. [Google Scholar]
 20. Pietrzykowski T., Czy prawnicy mają szczególne powinności moralne, [in:] H. Izdebski, P. Skuczyński (eds.), Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy, Warszawa 2008, pp. 77–91. [Google Scholar]
 21. Pietrzykowski T., Etyka i deontologia zawodowa, [in:] A. Bereza (ed.), Zawód radcy prawnego. Historia zawodu i zasady jego wykonywania, Warszawa 2014, pp. 235–252. [Google Scholar]
 22. Riskin L., Westbrook J., Guthrie Ch., Heinsz T., Reuben R., Robbennolt J. (eds.), Dispute Resolution and Lawyers, Saint Paul 2006. [Google Scholar]
 23. Sarkowicz R., Amerykańska etyka prawnicza, Kraków 2004. [Google Scholar]
 24. Sarkowicz R., O nie całkiem marginalnym problemie etyki prawniczej, [in:] H. Izdebski, P. Skuczyński (eds.), Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy, Warszawa 2008, pp. 92–93. [Google Scholar]
 25. Shaffer T., Cochran R., Lawyers, Clients, and Moral Responsibility, Saint Paul 1994. [Google Scholar]
 26. Schiltz P., On Being a Happy, Healthy, and Ethical Member of an Unhappy, Unhealthy, and Unethical Profession, „Vanderbilt Law Review” 1999, 52. [Google Scholar]
 27. Silver M., Emotional Competence and the Lawyer’s Journey, [in:] M. Silver (ed.), The Affective Assistance of Counsel. Practicing Law as a Healing Profession, Durham 2007, pp. 5–52. [Google Scholar]
 28. Skuczyński P., Integralność, [in:] H. Izdebski, P. Skuczyński (eds.), Etyka zawodów prawniczych. Etyka prawnicza, Warszawa 2006, pp. 105–112. [Google Scholar]
 29. Tesler P., Collaborative Law: Achieving Effective Resolution in Divorce without Litigation, 2nd edition, Chicago 2008. [Google Scholar]
 30. Wexler D., Winick B., Practicing Therapeutic Jurisprudence: Psycholegal Soft Spots and Strategies, [in:] D. Stolle, D. Wexler, B. Winick (eds.), Practicing Therapeutic Jurisprudence: Law as a Helping Profession, Durham 2000, pp. 45–67. [Google Scholar]
 31. Wright K., Lawyers as Peacemakers: Practicing Holistic, Problem Solving Law, Chicago 2010. [Google Scholar]
 32. Zienkiewicz A., The Lawyer Personality. Właściwości personalne prawnika a wykonywanie roli zawodowej, „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej” 2018, 1(16), pp. 94–102. [Google Scholar]
 33. Zienkiewicz A., Holizm prawniczy z perspektywy Comprehensive Law Movement. Studium teoretycznoprawne, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 34. Zienkiewicz A., Prawnik jako peacemaker – przeprosiny, przebaczenie, pojednanie w opanowywaniu sporów prawnych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2019, 81(4), pp. 43–57. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Zienkiewicz, Adam (2021). Lawyer’s Integrity: Some Remarks from the Perspective of a Holistic Approach to Legal Practice. (2021). Lawyer’s Integrity: Some Remarks from the Perspective of a Holistic Approach to Legal Practice. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(3), 129–143. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.476 (Original work published 10/2021n.e.)

MLA style

Zienkiewicz, Adam. „ Lawyer’S Integrity: Some Remarks From The Perspective Of A Holistic Approach To Legal Practice”. 10/2021n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 13, nr 3, 2021, ss. 129–143.

Chicago style

Zienkiewicz, Adam. „ Lawyer’S Integrity: Some Remarks From The Perspective Of A Holistic Approach To Legal Practice”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 13, nr 3 (2021): 129–143. doi:10.7206/kp.2080-1084.476.