en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 10/21 
Tom 13 
Numer 3

The Identity of the Judge in Visual Culture: The Role as Ritual

Przemysław Kaczmarek
Uniwersytet Wrocławski

10/21 13 (3) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.470

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie tożsamości sędziego kształtowanej na wizji roli jako rytuału interakcyjnego. Ramy tego rytuału można opisać za pomocą czynników intersubiektywnych (np. reguła prawna) oraz indywidualnych (podmiotowość wykonawcy roli). Ujęcie to odnoszę do ikonicznego symbolu wymiaru sprawiedliwości w przestrzeni publicznej. Jest on zwykle kojarzony z postacią kobiety, z oczyma przesłoniętymi przepaską, trzymającą w jednej ręce wagę, a w drugiej – miecz. To symbol wizerunku sędziego, czytelny zarówno dla prawników, jak i społeczeństwa. Realizując postawione zadanie, odwołuję się do socjologicznych i antropologicznych badań w zakresie kultury wizualnej. Wyznacza ona nie tylko przedmiot dokumentacji tez formułowanych w artykule, ale i metodę badawczą. Zakłada ona, że wizualizacja obrazu jest kanałem komunikacyjnym silnie oddziaływującym na pamięć indywidualną oraz społeczną. Z tego powodu przedstawienie roli obrazu, a także metod jego interpretacji jest ważne dla debaty o roli sędziego i jego wizerunku w przestrzeni publicznej. Takie ujęcie tematu, polegające na przesunięciu akcentu z tekstu na obraz, ma również i tę wartość, że rehabilituje znaczenie wizualizacji kulturowej w prawoznawstwie, w którym dominuje pojmowanie prawa jako zjawiska językowego.

Powiązania

 1. Capers I.B., Blind Justice, “Yale Journal of Law & the Humanities” 2012, 24(1). [Google Scholar]
 2. Chase O.G., Thong J., Judging Judges: The Effect of Courtroom Ceremony on Participant Evaluation of Process Fairness-Related Factors, “Yale Journal of Law & The Humanities” 2012, 24(1). [Google Scholar]
 3. Ducato R., De iurisprudentia picturata: Brief Notes on Law and Visualisation, “Journal of Open Access to Law” 2019, 7(1). [Google Scholar]
 4. Goffman E., Rytuał interakcyjny, transl. A. Szulżycka, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 5. Goodrich P., The Foolosophy of Justice and the Enigma of Law, “Yale Journal of Law & the Humanities” 2012, 24(1). [Google Scholar]
 6. Haapio H., Passera S., Visual Law: What Lawyers Need to Learn from Information Designers, https://blog.law.cornell.edu/voxpop/2013/05/15/visual-law-what-lawyers-need-to-learn-from-information-designers/. [Google Scholar]
 7. Jabłońska-Bonca J., Prawo w kręgu mitów, Gdańsk 1995. [Google Scholar]
 8. Kaczmarek P., Dystans do roli w zawodzie prawnika, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 9. Kaczmarek P., Wykonywanie roli zawodowej: prawnik liminalny, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2020, 82(3). [Google Scholar]
 10. Kamir O., Hollywood’s Hero-Lawyer: A Liminal Character and Champion of Equal Liberty, [in:] A. Wagner, R.K. Sherwin (eds.), Law, Culture and Visual Studies, Dordrecht–Heidelberg–New York–London 2014. [Google Scholar]
 11. Kawecki W., Od kultury wizualnej do teologii wizualnej, „Kultura – Media – Teologia” 2010, 1. [Google Scholar]
 12. Łętowska E., Bariery naszego myślenia o prawie w perspektywie integracji z Europą, „Państwo i Prawo” 1996, 4–5. [Google Scholar]
 13. Michell W.J.T., Przedstawienie widzialnego: krytyka kultury wizualnej, transl. G. Bryda, [in:] M. Boguni-Borowska, P. Sztompka (eds.), Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, Kraków 2012. [Google Scholar]
 14. Mirzoeff N., Czym jest kultura wizualna?, transl. M. Krywult-Albańska, [in:] M. Boguni-Borowska, P. Sztompka (eds.), Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, Kraków 2012. [Google Scholar]
 15. Moran L.J., Judging Pictures: A Case Study of Portraits of the Chief Justices, Supreme Court of New South Wales, “International Journal of Law in Context” 2009, 5(3). [Google Scholar]
 16. Moran L.J., Skeggs B., Herz R., Ruth Herz Judge Playing Judge Ruth Herz: Reflections on the Performance of Judicial Authority, “Law Text Culture” 2010, 14. [Google Scholar]
 17. Mulcahy L., Eyes of the Law: A Visual Turn in Socio-Legal Studies? “Journal of Law and Society” 2017, 44. [Google Scholar]
 18. Olechnicki K., Antropologia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk społecznych, Warszawa 2003. [Google Scholar]
 19. Rappaport R., Ritual and Religion in the Making of Humanity, Cambridge 1999. [Google Scholar]
 20. Resnik J., Curtis D., Inventing Democratic Courts: A New and Iconic Supreme Court, “Journal of Supreme Court History” 2013, 38(2). [Google Scholar]
 21. Resnik J., Curtis D., Tait A., Constructing Courts: Architecture, the Ideology of Judging, and the Public Sphere, [in:] A. Wagner, R.K. Sherwin (eds.), Law, Culture and Visual Studies, Dordrecht–Heidelberg–New York–London 2014. [Google Scholar]
 22. Resnik J., Curtis D., Re-presenting Justice: Visual Narratives of Judgment and the Invention of Democratic Courts, “Yale Journal of Law & the Humanities” 2012, 24(1). [Google Scholar]
 23. Schechner R., Performatyka. Wstęp, transl. T. Kubikowski, Wrocław 2006. [Google Scholar]
 24. Sherwin R.K., Feigenson N., Spiesel Ch., Law in the Digital Age: How Visual Communication Technologies are Transforming the Practice, Theory, and Teaching of Law, “Boston University Journal of Science & Technology Law” 2006, 12. [Google Scholar]
 25. Sherwin R.K., Introduction: Law, Culture, and Visual Studies, [in:] A. Wagner, R.K. Sherwin (eds.) Law, Culture, and Visual Studies, Dordrecht–Heidelberg–New York–London 2014. [Google Scholar]
 26. Sherwin R.K., When Law Goes Pop: The Vanishing Line between Law and Popular Culture, University of Chicago Press 2000. [Google Scholar]
 27. Smołucha D., Wizualizacja zjawisk i nowe obszary komunikacji obrazowej w stechnicyzowanej kulturze, [in:] B. Bodzioch-Bryła, L. Dorak-Wojakowska, D. Smołucha (eds.), Wzrokocentryzm, wizualność, wizualizacja we współczesnej kulturze, Kraków 2017. [Google Scholar]
 28. Söderlund J., Borg E., Liminality in Management and Organization Studies: Process, Position and Place, “International Journal of Management Reviews” 2018, 20(4). [Google Scholar]
 29. Sztompka P., Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Warszawa 2005. [Google Scholar]
 30. Sztompka P., Wyobraźnia wizualna i socjologia, [in:] M. Boguni-Borowska, P. Sztompka (eds.), Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, Kraków 2012. [Google Scholar]
 31. Thompson J.B., Nowa widoczność, transl. P. Polak, [in:] M. Boguni-Borowska, P. Sztompka (eds.), Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, Kraków 2012. [Google Scholar]
 32. Turner V., Dramas, Fields, and Metaphors: Symbolic Action in Human Society, New York 1975. [Google Scholar]
 33. Turner V., Proces rytualny. Struktura i antystruktura, transl. E. Dżurak, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 34. Unterschütz J., Symbole i alegorie prawa w malarstwie (na podstawie wybranych dzieł), Elbląg 2014. [Google Scholar]
 35. van Gennep A., The Rites of Passage, transl. M.B. Vizedom & G.L.Caffee, Chicago 1960. [Google Scholar]
 36. Zajadło J., Graficzny obraz systemu prawa: prawo, estetyka, estetyka prawa? „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 2016, CIV. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Kaczmarek, Przemysław (2021). The Identity of the Judge in Visual Culture: The Role as Ritual. (2021). The Identity of the Judge in Visual Culture: The Role as Ritual. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(3), 30-46. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.470 (Original work published 10/21n.e.)

MLA style

Kaczmarek, Przemysław. „The Identity Of The Judge In Visual Culture: The Role As Ritual”. 10/21n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 13, nr 3, 2021, ss. 30-46.

Chicago style

Kaczmarek, Przemysław. „The Identity Of The Judge In Visual Culture: The Role As Ritual”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 13, nr 3 (2021): 30-46. doi:10.7206/kp.2080-1084.470.