en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 6/2021 
Tom 13 
Numer 2

Dowód z zeznań świadka w formie pisemnej – praktyczne aspekty dopuszczenia i przeprowadzenia dowodu

Piotr Telusiewicz
Katolicki Uniwersytet Lubelski

6/2021 13 (2) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.454

Abstrakt

Od dnia 7 listopada 2019 r. obowiązuje przeważająca część przepisów zawartych w ustawie z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Wśród wielu rewolucyjnych zmian w zakresie prowadzenia postępowania procesowego warto zwrócić uwagę na treść dodanego art. 2711 k.p.c. Dotyczy on sposobu przeprowadzenia dowodu z zeznań świadka, ale w innej niż dotychczasowej i tradycyjnej formie ustnej. Przedmiotowe opracowanie zawiera rozważania w przedmiocie praktycznych problemów związanych z dopuszczeniem i przeprowadzeniem dowodu z zeznań świadka w formie pisemnej. Podejmowane są kwestie skierowania do świadka odpowiednich wezwań, formularzy, pouczeń oraz listy pytań, na które świadek ma udzielić pisemnej odpowiedzi. Ponadto proponowane są praktyczne rozwiązania, tak aby ten nowy przepis prawny był przez sąd stosowany, a tym samym przyczynił się do zwiększenia sprawności postępowania. Przedmiotowe opracowanie, przedłożone do publikacji w styczniu 2020 r., stanowi niejako wstępną propozycję podjęcia naukowej i praktycznej dyskusji odnośnie zasadności wprowadzenia opisywanego rozwiązania
oraz jego skutecznego wykorzystania.

Powiązania

  1. Gołaczyński J., Szostek D. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do ustawy z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Warszawa 2019, Legalis. [Google Scholar]
  2. Manowska M. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2013. [Google Scholar]
  3. Marciniak A. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do art. 2051 –42412, Warszawa 2019, Legalis. [Google Scholar]
  4. Szanciło T. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Komentarz. Art. 1–50539, t. 1, Warszawa 2019, Legalis. [Google Scholar]
  5. Zembrzuski T. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian, Tom I i II, Warszawa 2020, Lex. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Telusiewicz, Piotr (2021). Dowód z zeznań świadka w formie pisemnej – praktyczne aspekty dopuszczenia i przeprowadzenia dowodu . (2021). Dowód z zeznań świadka w formie pisemnej – praktyczne aspekty dopuszczenia i przeprowadzenia dowodu . Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(2). https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.454 (Original work published 6/2021n.e.)

MLA style

Telusiewicz, Piotr. „Dowód Z Zeznań Świadka W Formie Pisemnej – Praktyczne Aspekty Dopuszczenia I Przeprowadzenia Dowodu ”. 6/2021n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 13, nr 2, 2021.

Chicago style

Telusiewicz, Piotr. „Dowód Z Zeznań Świadka W Formie Pisemnej – Praktyczne Aspekty Dopuszczenia I Przeprowadzenia Dowodu ”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 13, nr 2 (2021). doi:10.7206/kp.2080-1084.454.