en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 6/2021 
Tom 13 
Numer 2

Program łagodzenia kar Leniency jako instrument służący wykrywaniu karteli

Aleksander Maziarz
Akademia Leona Koźmińskiego

6/2021 13 (2) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.451

Abstrakt

Celem badań jest analiza unijnych regulacji dotyczących programu łagodzenia kar w prawie konkurencji i wpływu tego programu na wykrywalność karteli. Przede wszystkim zbadano cel i istotę programu łagodzenia kar, dokonano analizy obecnie obowiązującego w prawie UE programu łagodzenia kar zakładającego całkowitą oraz częściową redukcję kary pieniężnej grożącej przedsiębiorstwu oraz zbadano
różnice występujące w prawie amerykańskim. W artykule wykorzystano metodę formalno-dogmatyczną oraz prawno-porównawczą – w głównej mierze sięgnięto do rozwiązań amerykańskich. Tezą artykułu jest stwierdzenie, że program łagodzenia kar nie powinien być traktowany jako główny instrument służący wykrywaniu karteli, a jedynie jako jedno uzupełnienie innych sposobów. Wyniki badań mogą być zastosowane do dalszych badań nad wykrywaniem karteli.

Powiązania

 1. Balasingham B., The EU Leniency Policy: Reconciling Effectiveness and Fairness, Hague 2016. Basedow J., Private Enforcement of EC Competition Law, Hague 2007 [Google Scholar]
 2. Buhart J. (red.), Leniency Regimes: Jurisdictional Comparisons, London 2012. [Google Scholar]
 3. Chavda A., Jegers M., The Effects of Leniency Programs and Fines on Cartel Stability, „Metroeconomica” 2007, 28 [Google Scholar]
 4. Colino S. (red.), Cartels and Anti-Competitive Agreements, t. 1, Routledge 2012. [Google Scholar]
 5. Connor J., Cartel Detection and Duration Worldwide, „Antitrust Chronicle” 2011, 9. [Google Scholar]
 6. Connor J., A Critique of Partial Leniency for Cartels by the U.S. Department of Justice, „SSRN Electronic Journal” 2007, 4. [Google Scholar]
 7. Ewing K., Competition Rules for the 21st Century – Principles from America’s Experience, Hague 2006. [Google Scholar]
 8. Furse M., Nash S., The Cartel Offence, London 2004. [Google Scholar]
 9. Gauer C., Jaspers M., The European Competition Network. Achievements and challenges – a case in point: leniency, „Competition Policy Newsletter” 2006, 1 [Google Scholar]
 10. Harding C., Joshua J., Regulating Cartels in Europe, Oxford 2010. [Google Scholar]
 11. Harrington J., Jr., Optimal Corporate Leniency Programs, „The Journal of Industrial Economics” 2008, 56. [Google Scholar]
 12. Kayhko A., The European Commission’s 2006 Leniency Notice – for better or for worse?, „Competition Law International” 2008, 6. [Google Scholar]
 13. Lavoie C., South Africa’s Corporate Leniency Policy: A Five-Year Review, „World Competition” 2009, 1. [Google Scholar]
 14. LeClair M., Cartelization, Antitrust and Globalization in the US and Europe, Routledge 2011. [Google Scholar]
 15. Levenstein M., Suslow V., Cartels and Collusion – Empirical Evidence, „Ross School of Business Working Paper Working Paper” 2012, 1182. [Google Scholar]
 16. Marx L., Mezzetti C., Marshall R., Antitrust Leniency with MultiProduct Colluders, „American Economics Review” 2015, 7, s. 205–240. [Google Scholar]
 17. Myong-Hun C., Harrington J., The Impact of a Corporate Leniency Program on Antitrust Enforcement and Cartelization, http:/www.econ2.jhu.edu/People/Harrington/ leniency_4.10.pdf (dostęp: 3.04.2020) [Google Scholar]
 18. Roux C., Ungern-Sternberg T., von, Leniency Programs in a Multimarket Setting: Amnesty Plus and Penalty Plus, CESifo Working Paper Series No. 1995/2007, SSRN: https:// ssrn.com/abstract=992686 (dostęp: 17.04.2020). [Google Scholar]
 19. Schroeder D., Squaring the circle in cartel cases: compliance, fines, leniency and settlement from a private practitioner’s perspective, „Competition Policy International” 2008, 6 [Google Scholar]
 20. Vestager M., Perspectives on Europe [przemowa], London School of Economics, 20 listopada 2015, https://wayback.archive-it.org/12090/20191129203224/https://ec.europa. eu/commission/commissioners/2014-2019/vestager/announcements/perspectives-europe_en (dostęp: 17.04.2020). [Google Scholar]
 21. Wils W., Is Criminalization of EU Competition Law the Answer?, „World Competition” 2005, 28, s. 117–159. [Google Scholar]
 22. Zhou J., The dynamics of leniency application and the knock-on effect of cartel enforcement, „Bruegel Working Paper” 2016, 2. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Maziarz, Aleksander (2021). Program łagodzenia kar Leniency jako instrument służący wykrywaniu karteli. (2021). Program łagodzenia kar Leniency jako instrument służący wykrywaniu karteli. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(2), 95-110. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.451 (Original work published 6/2021n.e.)

MLA style

Maziarz, Aleksander. „Program Łagodzenia Kar Leniency Jako Instrument Służący Wykrywaniu Karteli”. 6/2021n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 13, nr 2, 2021, ss. 95-110.

Chicago style

Maziarz, Aleksander. „Program Łagodzenia Kar Leniency Jako Instrument Służący Wykrywaniu Karteli”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 13, nr 2 (2021): 95-110. doi:10.7206/kp.2080-1084.451.