en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 6/2021 
Tom 13 
Numer 2

Kształcenie prawników w szkołach doktorskich – zarys problematyki i postulaty badawcze

Anna Juzaszek
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Maciej Juzaszek
Akademia Leona Koźmińskiego

Jan Klakla
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

6/2021 13 (2) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.449

Abstrakt

W artykule tym podejmujemy problematykę kształcenia prawników w szkołach doktorskich w Polsce. Opisujemy w nim podstawowe rozwiązania przyjęte przez Konstytucję dla Nauki dotyczące doktorantów. W oparciu o socjologicznoprawną koncepcję neutralizacji aksjologicznej wskazujemy na kilka podstawowych kategorii problemów wynikających z przepisów oraz implementacji ustawy. Są to: wizja doktoranta, wizja absolwenta, umiędzynarodowienie, interdyscyplinarność, struktura szkół doktorskich oraz finansowanie kształcenia doktorantów. Artykuł ma charakter eksploracyjny, zatem jego podstawowym celem jest rozpoznanie i zwrócenie uwagi na problemy oraz pytania badawcze, które powinny stać się przedmiotem dalszych badań w tym zakresie. W pracy wskażemy, w jaki sposób neutralizacja aksjologiczna przejawia się na poszczególnych polach kształcenia doktorantów oraz w regulacjach i praktyce implementacji Ustawy 2.0 przez poszczególne podmioty zajmujące się prowadzeniem szkół doktorskich.

Powiązania

  1. Gowin: liczba nowych doktorantów spadnie, Nauka w Polsce, 17.06.2019, http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C77557%2Cgowin-liczba-nowych-doktorantow- -spadnie.html (dostęp: 7.05.2020). [Google Scholar]
  2. Gowin: chcemy gruntownie przebudować model kształcenia doktorantów, Forsal.pl, 11.05.2017 https://forsal.pl/artykuly/1041912,gowin-chcemy-gruntownie-przebudowac-mod el-ksztalcenia-doktorantow.html (dostęp: 7.05.2020). [Google Scholar]
  3. Lista uczelni wyłonionych w pierwszym konkursie programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, 2019, http://www.bip.nauka. gov.pl/g2/oryginal/2019_10/6ce53b5cae3f256eb8095549c7fa71c4.pdf (dostęp: 7.05.2020). [Google Scholar]
  4. Nowy program Preludium Bis dla najlepszych doktorantów, Nauka w Polsce, 13.09.2019, http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C78563%2Cnowy-programpreludium-bis-dla-najlepszych-doktorantow.html (dostęp: 7.05.2020). [Google Scholar]
  5. Pałecki, K., Prawoznawstwo – zarys wykładu. Prawo w porządku społecznym, Warszawa, 2003. [Google Scholar]
  6. Pałecki, K., Aksjologia prawa, [w:] A. Kociołek-Pęksa, M. Stępień (red.), Leksykon socjologii prawa, Warszawa 2013, ss. 1–7 [Google Scholar]
  7. Pałecki, K., Neutralization of Values in Law – Main Concepts, [w:] K. Pałecki (red.), Neutralization of Values in Law, Warszawa 2013, s. 22–58. [Google Scholar]
  8. Pękala, M., Neutralizacja aksjologiczna prawa, [w:] A. Kociołek-Pęksa, M. Stępień (red.), Leksykon socjologii prawa, Warszawa 2013, s. 153–159. [Google Scholar]
  9. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne doktorantów, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa 2019, https://www.zus.pl/documents/10182/24202/Ubezp.+spo- %C5%82.+i+zdrowotne+doktorant%C3%B3w.pdf/ (dostęp: 7.05.2020). [Google Scholar]
  10. Konstytucja dla Nauki, https://konstytucjadlanauki.gov.pl (dostęp: 7.05.2020). [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Juzaszek, Anna & Juzaszek, Maciej & Klakla, Jan Bazyli (2021). Kształcenie prawników w szkołach doktorskich – zarys problematyki i postulaty badawcze. (2021). Kształcenie prawników w szkołach doktorskich – zarys problematyki i postulaty badawcze. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(2), 56-77. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.449 (Original work published 6/2021n.e.)

MLA style

Juzaszek, Anna and Juzaszek, Maciej and Klakla, Jan Bazyli. „Kształcenie Prawników W Szkołach Doktorskich – Zarys Problematyki I Postulaty Badawcze”. 6/2021n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 13, nr 2, 2021, ss. 56-77.

Chicago style

Juzaszek, Anna and Juzaszek, Maciej and Klakla, Jan Bazyli. „Kształcenie Prawników W Szkołach Doktorskich – Zarys Problematyki I Postulaty Badawcze”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 13, nr 2 (2021): 56-77. doi:10.7206/kp.2080-1084.449.