en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2/2014 
Tom 6 
Numer 1

Agencje wywiadu gospodarczego – analiza z perspektywy klienta

Patrycja Sznajder
Akademia Leona Koźmińskiego

2/2014 6 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.66

Abstrakt

Agencje wywiadu gospodarczego. Czym się w rzeczywistości zajmują? Co same rozumieją przez wywiad gospodarczy? Czym jest wywiad? I czym nie jest według badanych? Kto jest klientem? A kto poszukiwanym? I czego się poszukuje? Na początku nie stawiam hipotez, bowiem badanie ma na celu zanurzenie się i zrozumienie mechanizmów działania danej społeczności na zasadzie „czystej karty”, a nie weryfikacji założeń badacza. Jak piszą Bauman i Pilch „znikoma wartość hipotez badawczych szczególnie uwidoczniła się w badaniach etnograficznych, w których założeniowość nie tylko ogranicza pole badania, ale uznawana jest za szkodliwą, ponieważ kreuje nieprawdziwy obraz badanej rzeczywistości”. Mimo że w trakcie badania postawiłam złożoną listę pytań, szybko udało się stworzyć kategorie badawcze, według których pogrupowano zebrane dane, co pozwoliło opracować jednoznaczne wnioski. W artykule zaprezentowany zostanie obraz rynku, a także próba odpowiedzi na pytanie, czym faktycznie zajmują się organizacje mające w portfolio usług pozycję „wywiad gospodarczy” oraz na co zwrócić uwagę, podejmując współpracę z detektywem.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Sznajder, Patrycja (2014). Agencje wywiadu gospodarczego – analiza z perspektywy klienta. (2014). Agencje wywiadu gospodarczego – analiza z perspektywy klienta. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 6(1), 523–543. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.66 (Original work published 2/2014n.e.)

MLA style

Sznajder, Patrycja. „Agencje Wywiadu Gospodarczego – Analiza Z Perspektywy Klienta”. 2/2014n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 6, nr 1, 2014, ss. 523–543.

Chicago style

Sznajder, Patrycja. „Agencje Wywiadu Gospodarczego – Analiza Z Perspektywy Klienta”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 6, nr 1 (2014): 523–543. doi:10.7206/kp.2080-1084.66.