en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 3/2014 
Tom 6 
Numer 1

Powaga rzeczy osądzonej a nadanie klauzuli wykonalności na rzecz współuczestnika jednolitego nie będącego stroną lub interwenienta ubocznego

Michał Zieliński
Akademia Leona Koźmińskiego

3/2014 6 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.64

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę konfrontacji koncepcji występujących w doktrynie i orzecznictwie na temat powagi rzeczy osądzonej i jej granic podmiotowych z aktualnym brzmieniem przepisów regulujących tę instytucję oraz przepisami dotyczącymi postępowania klauzulowego zapewniającymi możliwość dochodzenia roszczenia wskazanego w prawomocnym wyroku na drodze postępowania egzekucyjnego. W ramach niniejszego artykułu autor przedstawia istniejące poglądy doktryny na temat wzajemnych relacji prawomocności wyroku i powagi rzeczy osądzonej oraz analizuje zagadnienie możliwości nadania klauzuli wykonalności zarówno przeciwko, jak i na rzecz interwenienta ubocznego, a także współuczestnika jednolitego niewskazanego w sentencji wyroku, przedstawiając w tym zakresie stanowisko doktryny oraz orzecznictwa. Podsumowując powyższe rozważania, autor dochodzi do konkluzji, że w świetle obowiązujących przepisów prawa najbardziej adekwatna wydaje się być koncepcja powagi rzeczy osądzonej, której zakres podmiotowy ogranicza się do stron postępowania wskazanych w sentencji wyroku.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Zieliński, Michał (2014). Powaga rzeczy osądzonej a nadanie klauzuli wykonalności na rzecz współuczestnika jednolitego nie będącego stroną lub interwenienta ubocznego. (2014). Powaga rzeczy osądzonej a nadanie klauzuli wykonalności na rzecz współuczestnika jednolitego nie będącego stroną lub interwenienta ubocznego. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 6(1), 497–510. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.64 (Original work published 3/2014n.e.)

MLA style

Zieliński, Michał. „Powaga Rzeczy Osądzonej A Nadanie Klauzuli Wykonalności Na Rzecz Współuczestnika Jednolitego Nie Będącego Stroną Lub Interwenienta Ubocznego”. 3/2014n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 6, nr 1, 2014, ss. 497–510.

Chicago style

Zieliński, Michał. „Powaga Rzeczy Osądzonej A Nadanie Klauzuli Wykonalności Na Rzecz Współuczestnika Jednolitego Nie Będącego Stroną Lub Interwenienta Ubocznego”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 6, nr 1 (2014): 497–510. doi:10.7206/kp.2080-1084.64.