en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 3/2014 
Tom 6 
Numer 1

Przesłanki i następstwa podziału zadań samorządu terytorialnego na własne i zlecone

Katarzyna Wójtowicz
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

3/2014 6 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.62

Abstrakt

Celem artykułu jest charakterystyka głównych przesłanek oraz konsekwencji podziału zadań samorządu terytorialnego na zadania własne i zlecone oraz wyeksponowanie pewnych kontrowersji z tym związanych. W szczególności krytycznej analizie poddano przyporządkowanie niektórych rodzajów zadań samorządowych (dotyczących najistotniejszych sfer działalności samorządowej, takich jak: pomoc społeczna, oświata czy ochrona zdrowia) do kategorii „własnych”. Zasadniczym wnioskiem płynącym z przeprowadzonych rozważań jest to, że w wielu przypadkach o zakwalifikowaniu konkretnych spraw publicznych do jednej bądź drugiej grupy decyduje nie tyle ich specyficzna „natura”, co przede wszystkim związane z tym następstwa fiskalne, w tym przede wszystkim możliwość przerzucenia na samorządy obowiązku ponoszenia kosztów ich realizacji. Główną metodą badawczą wykorzystaną w artykule jest krytyczna analiza aktów prawnych oraz orzecznictwa, jak również literatury z zakresu finansów samorządowych, prawa finansowego oraz administracyjnego poświęconej badanemu zagadnieniu.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Wójtowicz, Katarzyna (2014). Przesłanki i następstwa podziału zadań samorządu terytorialnego na własne i zlecone. (2014). Przesłanki i następstwa podziału zadań samorządu terytorialnego na własne i zlecone. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 6(1), 461–477. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.62 (Original work published 3/2014n.e.)

MLA style

Wójtowicz, Katarzyna. „Przesłanki I Następstwa Podziału Zadań Samorządu Terytorialnego Na Własne I Zlecone”. 3/2014n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 6, nr 1, 2014, ss. 461–477.

Chicago style

Wójtowicz, Katarzyna. „Przesłanki I Następstwa Podziału Zadań Samorządu Terytorialnego Na Własne I Zlecone”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 6, nr 1 (2014): 461–477. doi:10.7206/kp.2080-1084.62.