en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 3/2014 
Tom 6 
Numer 1

Prawo i utopia w Kodeksie natury Étienna Gabriela Morelly’ego

Karol Kuźmicz
Uniwersytet w Białymstoku

3/2014 6 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.50

Abstrakt

Zamiarem autora artykułu jest pokazanie związków zachodzących między literaturą a prawem. Przykładem tekstu, który można traktować jako dzieło literackie, a zarazem tekst o charakterze polityczno-prawnym jest Kodeks natury E.-G. Morelly’ego z 1755 r. Świadczy o tym jego piękno, prostota i szczerość przesłania ideowego. Morelly, podobnie jak wcześniej Rousseau, jest piewcą Natury nawołującym do życia zgodnego z jej odwiecznymi, niezmiennymi i doskonałymi prawami. Z drugiej strony pozostaje wierny kartezjańskiej tradycji kultu rozumu i jego potęgi. Kodeks natury traktuje się jako oświeceniową utopię komunizmu państwowego. Życie zgodne z Naturą to życie szczęśliwe. Warunkiem jednak jego osiągnięcia jest zniesienie własności prywatnej w stosunkach społecznych. Kodeks natury jawi się również jako zapowiedź nadchodzących procesów kodyfikacyjnych i ugruntowania idei nowożytnego konstytucjonalizmu.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Kuźmicz, Karol (2014). Prawo i utopia w Kodeksie natury Étienna Gabriela Morelly’ego. (2014). Prawo i utopia w Kodeksie natury Étienna Gabriela Morelly’ego. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 6(1), 247–271. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.50 (Original work published 3/2014n.e.)

MLA style

Kuźmicz, Karol. „Prawo I Utopia W Kodeksie Natury Étienna Gabriela Morelly’Ego”. 3/2014n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 6, nr 1, 2014, ss. 247–271.

Chicago style

Kuźmicz, Karol. „Prawo I Utopia W Kodeksie Natury Étienna Gabriela Morelly’Ego”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 6, nr 1 (2014): 247–271. doi:10.7206/kp.2080-1084.50.