en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 3/2015 
Tom 7 
Numer 1

O potrzebie rekonstrukcji instytucji wszczęcia postępowania podatkowego

Jarosław Szatkowski
Akademia Leona Koźmińskiego

3/2015 7 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.96

Abstrakt

Zgodnie z art. 9 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu administracyjnym osoby posiadające interes prawny w danej sprawie były upoważnione do uczestniczenia jako strona, zarówno w postępowaniu administracyjnym wszczynanym na jej żądanie, jak i przez organy władzy z urzędu. Zasadniczym i ciągle nierozstrzygniętym pytaniem, towarzyszącym tej konstrukcji prawnej, jest wskazanie, kto w istocie ma uprawnienie do dokonania wiążącej prawnie oceny, czy wskazywany przez stronę interes prawny istnieje, a w konsekwencji, kto decyduje o jej dopuszczeniu do postępowania. Zagadnienie to zostało przeniesione na grunt ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa wraz z implementowaniem omawianego rozwiązania prawnego, bez wzięcia pod uwagę specyfiki prawnej postępowania wymiarowego, w szczególności procedury samowymiaru zobowiązań podatkowych, do postępowania podatkowego. Ponadto, zgodnie z systemem ontologicznym zaprezentowanym przez Romana Ingardena w dziele Spór o istnienie świata, przedmiot, jakim jest wszczęcie postępowania podatkowego stanowi zdarzenie, a nie przedmiot trwający w czasie, proces, przedmiot intencjonalny czy ideę. Proceduralne prawo podatkowe nie rozróżnia i nie nazywa właściwie różnych form przedmiotowych, co powoduje poważne problemy na płaszczyźnie wykładni prawa. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie kilku podstawowych prawnych i filozoficznych kierunków rekonstrukcji instytucji wszczęcia postępowania podatkowego.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Szatkowski, Jarosław (2015). O potrzebie rekonstrukcji instytucji wszczęcia postępowania podatkowego. (2015). O potrzebie rekonstrukcji instytucji wszczęcia postępowania podatkowego. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 7(1), 525–545. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.96 (Original work published 3/2015n.e.)

MLA style

Szatkowski, Jarosław. „O Potrzebie Rekonstrukcji Instytucji Wszczęcia Postępowania Podatkowego”. 3/2015n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 7, nr 1, 2015, ss. 525–545.

Chicago style

Szatkowski, Jarosław. „O Potrzebie Rekonstrukcji Instytucji Wszczęcia Postępowania Podatkowego”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 7, nr 1 (2015): 525–545. doi:10.7206/kp.2080-1084.96.