en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 3/2016 
Tom 7 
Numer 1

Zasady jawności oraz uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

3/2016 7 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.89

Abstrakt

Zasady „zamówień publicznych” charakteryzują się szczególną doniosłością dla systemu zamówień publicznych, albowiem wskazują kierunki wykładni przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, jak również za ich pomocą można niejednokrotnie prawidłowo odczytać ratio legis danych unormowań prawnych. Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie dwóch podstawowych zasad prawa zamówień publicznych, tj. zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz zasady jawności. Autor wskazuje na instytucjonalne przejawy ww. zasad w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wskazuje naruszenia powyższych zasad, które pojawiają się w praktyce stosowania prawa.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Pasternak, Łukasz (2015). Zasady jawności oraz uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. (2015). Zasady jawności oraz uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 7(1), 365-383. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.89 (Original work published 3/2016n.e.)

MLA style

Pasternak, Łukasz. „Zasady Jawności Oraz Uczciwej Konkurencji W Postępowaniu O Udzielenie Zamówienia Publicznego”. 3/2016n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 7, nr 1, 2015, ss. 365-383.

Chicago style

Pasternak, Łukasz. „Zasady Jawności Oraz Uczciwej Konkurencji W Postępowaniu O Udzielenie Zamówienia Publicznego”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 7, nr 1 (2015): 365-383. doi:10.7206/kp.2080-1084.89.