en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 6/2016 
Tom 8 
Numer 1

Strategiczna odporność kraju i rola w niej podmiotów niepaństwowych

Stanisław Koziej
Uczelnia Łazarskiego

6/2016 8 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.102

Abstrakt

Artykuł traktuje o możliwości wzmocnienia bezpieczeństwa Polski przez ustanowienie systemu strategicznej odporności kraju na agresję. Omawia takie przedsięwzięcia, jak: działania nieregularne na terytorium zajętym przez przeciwnika; wsparcie wojsk operacyjnych przez obronę terytorialną; przygotowywanie rezerw mobilizacyjnych; operacyjne przygotowanie terytorium kraju i ochrona obiektów infrastruktury krytycznej; bezpieczeństwo obywateli i struktur państwa, w tym powszechna ochrona ludności; powszechna edukacja dla bezpieczeństwa, w tym obronne przygotowanie społeczeństwa. Podkreśla się rolę udziału organizacji pozarządowych i podmiotów prywatnych w zapewnianiu strategicznej odporności kraju, wskazując na uwarunkowania prawne, finansowe, organizacyjne i historyczne.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Koziej, Stanisław (2016). Strategiczna odporność kraju i rola w niej podmiotów niepaństwowych. (2016). Strategiczna odporność kraju i rola w niej podmiotów niepaństwowych. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 8(1), 82–92. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.102 (Original work published 6/2016n.e.)

MLA style

Koziej, Stanisław. „Strategiczna Odporność Kraju I Rola W Niej Podmiotów Niepaństwowych”. 6/2016n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 8, nr 1, 2016, ss. 82–92.

Chicago style

Koziej, Stanisław. „Strategiczna Odporność Kraju I Rola W Niej Podmiotów Niepaństwowych”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 8, nr 1 (2016): 82–92. doi:10.7206/kp.2080-1084.102.