en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 3/2021 
Tom 13 
Numer 1

Prawo pracownika do odpoczynku dobowego i tygodniowego

Agnieszka Walczyk
Akademia Leona Koźmińskiego

3/2021 13 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.439

Abstrakt

Celem artykułu jest omówienie prawa pracownika do odpoczynku dobowego i tygodniowego uregulowanego w kodeksie pracy, a mającego swe źródła w prawie europejskim. Opracowanie przedstawia zakres norm wynikających z traktatów, dyrektyw i zaleceń unijnych, które stanowiły swoistą mapę drogową dla ukształtowania polskich przepisów w tym zakresie. Szczegółowa analiza art. 132 i 133 k.p. prezentuje natomiast ich wykładnię oraz przyjętą linię orzeczniczą, zwraca uwagę na mankamenty ustanowionych norm pojawiające się w trakcie ich stosowania w praktyce, a także stanowi podstawę do wskazania wniosków de lege lata i de lege ferenda.

Powiązania

 1. Baran K.W. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 2. Brzostowski W.K. et al., Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Komentarz, Warszawa 2020, Legalis on-line (dostęp: 01.2021). [Google Scholar]
 3. Florek L., Europejskie prawo pracy, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 4. Gniewek E., Machnikowski P. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 5. Kubot Z., Kompensacyjny czas wolny – analiza pojęcia, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2008, 9. [Google Scholar]
 6. Kulig K., Prawo pracownika do odpoczynku dobowego, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2015, 2. [Google Scholar]
 7. Lewandowski H., Dyżur medyczny – uwagi na kanwie wyroku Sądu Najwyższego z 6 czerwca 2006 r. I PK 263/05, „Monitor Prawa Pracy” 2008, 1. [Google Scholar]
 8. Liszcz T., Prawo pracy, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 9. Muszalski W. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 10. Nowak M., Urlop wypoczynkowy jako instrument realizacji prawa pracownika do odpoczynku, Łódź 2018. [Google Scholar]
 11. Pisarczyk Ł., Boguska A., Sfera zatrudnienia w działaniach antykryzysowych. Wybrane zagadnienia, „Monitor Prawa Pracy” 2020, 5. [Google Scholar]
 12. Prasołek Ł., Czas pracy w związku z Covid-19, Warszawa 2020, Legalis on-line. [Google Scholar]
 13. Prusinowski P., Okresy odpoczynku a naruszenie dóbr osobistych pracownika, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2019, 4. [Google Scholar]
 14. Rączka K., Dni wolne od pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2001, 8. [Google Scholar]
 15. Sobczyk A. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 16. Sobczyk A., Zasady prawnej regulacji czasu pracy, Warszawa 2005. [Google Scholar]
 17. Stefański K., Rozwiązania antykryzysowe dotyczące czasu pracy w ustawodawstwie pandemicznym, „Monitor Prawa Pracy” 2020, 6. [Google Scholar]
 18. Stefański K., Czas pracy, Z. Góral (red.), Warszawa 2013. [Google Scholar]
 19. Stefański K., Okresy odpoczynku w kodeksie pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2006, 1. [Google Scholar]
 20. Szmid K., Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji [Google Scholar]
 21. kryzysowych. Komentarz, Warszawa 2020, Legalis on-line. [Google Scholar]
 22. Świątkowski A.M., Prawo pracy Unii Europejskiej, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 23. Walczak K. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, wyd. 28, 2019, Legalis on-line. [Google Scholar]
 24. Wiącek A., Prawo pracownika do wypoczynku a regulacja prawna czasu pracy, Lublin 2015. [Google Scholar]
 25. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Walczyk, Agnieszka (2021). Prawo pracownika do odpoczynku dobowego i tygodniowego. (2021). Prawo pracownika do odpoczynku dobowego i tygodniowego. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(1), 251–270. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.439 (Original work published 3/2021n.e.)

MLA style

Walczyk, Agnieszka. „Prawo Pracownika Do Odpoczynku Dobowego I Tygodniowego”. 3/2021n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 13, nr 1, 2021, ss. 251–270.

Chicago style

Walczyk, Agnieszka. „Prawo Pracownika Do Odpoczynku Dobowego I Tygodniowego”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 13, nr 1 (2021): 251–270. doi:10.7206/kp.2080-1084.439.