en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 3/2021 
Tom 13 
Numer 1

Podział majątku dorobkowego małżonków w toku procesu o rozwód i po rozwodzie

Karolina Romańska
Akademia Leona Koźmińskiego

3/2021 13 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.430

Abstrakt

W niniejszym artykule dokonano przedstawienia ogólnej charakterystyki majątku dorobkowego małżonków w prawie rodzinnym, a także możliwych sposobów jego podziału. Szczególną uwagę poświęcono możliwości dokonania podziału na wniosek jednego z małżonków w wyroku rozwodowym. Ponadto przedstawiono wyniki badań własnych aktowych przeprowadzonych w Warszawie w roku aka-demickim 2016/2017 dotyczących spraw, w których sąd orzekł o podziale majątku dorobkowego w wyroku rozwodowym oraz po rozwodzie. Finalnie w artykule zawarto także wnioski i spostrzeżenia skonstruowane po przeprowadzonych badaniach.

Powiązania

  1. Czech B., [w:] K. Piasecki (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. 5, Warszawa. [Google Scholar]
  2. Korzan K., Postępowanie nieprocesowe, Warszawa 1997. [Google Scholar]
  3. Nazar M., Ustawowy ustrój majątkowy – wspólność ustawowa, [w:] T. Smyczyński (red.), System prawa prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze, t. 11, wyd. 2, Warszawa 2014. Skiepko K., [w:] J. Ignaczewski (red.), Komentarz do spraw o podział majątku wspólnego małżonków, wyd. 1, Warszawa 2013. [Google Scholar]
  4. Skowrońska-Bocian E., Rozliczenia majątkowe małżonków w stosunkach wzajemnych i wobec osób trzecich, wyd. 4, Warszawa 2006. [Google Scholar]
  5. Smyczyński T., Rozliczenia małżonków względem wierzycieli oraz przy podziale wspólnego majątku, [w:] T. Smyczyński (red.), System prawa prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuń-cze, t. 11, wyd. 2, Warszawa 2014. [Google Scholar]
  6. Sokołowski T, Skutki prawne rozwodu, Poznań 1996. [Google Scholar]
  7. Stojanowska W., Skutki rozwodu, [w:] T. Smyczyński (red.), System prawa prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze, t. 11, wyd. 2, Warszawa 2014. [Google Scholar]
  8. Sychowicz M., Ustawowy ustrój majątkowy (art. 31–46), [w:] K. Piasecki (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2011. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Romańska, Karolina (2021). Podział majątku dorobkowego małżonków w toku procesu o rozwód i po rozwodzie. (2021). Podział majątku dorobkowego małżonków w toku procesu o rozwód i po rozwodzie. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(1), 98-119. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.430 (Original work published 3/2021n.e.)

MLA style

Romańska, Karolina. „Podział Majątku Dorobkowego Małżonków W Toku Procesu O Rozwód I Po Rozwodzie”. 3/2021n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 13, nr 1, 2021, ss. 98-119.

Chicago style

Romańska, Karolina. „Podział Majątku Dorobkowego Małżonków W Toku Procesu O Rozwód I Po Rozwodzie”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 13, nr 1 (2021): 98-119. doi:10.7206/kp.2080-1084.430.