en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 3/2021 
Tom 13 
Numer 1

The Ballot Paper: a Constitutional Instrument of Electoral Democracy or a Means of Manipulating the Electorate?

Vladyslav Fedorenko
Research Center for Forensic Examination on Intellectual Property of the Ministry of Justice of Ukraine

Volodymyr Nesterovych
Lugansk State University of Internal Affairs named after E.O. Didorenko

Ian Bernaziuk
V.I. Vernadsky Taurida National University

3/2021 13 (1) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.428

Abstrakt

Artykuł omawia specyfikę karty do głosowania jako instrumentu konstytucyjnego typowego dla demokracji wyborczej. Autorzy dowodzą, że wynik wyborów zależy często od formy, treści i sposobu wypełniania kart do głosowania. W artykule zawarta jest ogólna charakterystyka karty do głosowania opisanej jako standardowy instrument wyborczy umożliwiający głosującym oddawanie głosów na preferowanych kandydatów lub na listy kandydatów, które to oddane głosy stanowią następnie podstawę do głoszenia wyników danych wyborów. Wnioskiem końcowym jest stwierdzenie, że zdefiniowanie i klasyfikacja poszczególnych rodzajów kart do głosowania ma wartość nie tylko teoretyczną, lecz także praktyczną. Podkreśla się tu szczególne znaczenie praktyczne roli karty do głosowania w czterech następujących okolicznościach: 1) prowadzenie różnych rodzajów wyborów jednocześnie (czasami zakładających jednoczesne głosowanie w ramach referendum); 2) wybory kandydatów ubiegających się o stanowisko wybieralne w ramach różnych systemów wyborczych lub w ramach systemu uwzględniającego podział na różne rodzaje okręgów wyborczych; 3) procedura liczenia głosów i ustalania wyników wyborów; 4) ściganie przestępców posługującymi się kartami do głosowania w sposób niezgodny z prawem.

Powiązania

 1. Abdur Rahman Alfa Shaban, Gambia to switch from glass marble voting to use of ballot papers, “Euronews” 2018, https://bit.ly/2IvyB5A. [Google Scholar]
 2. Biderman K., Representative institutions with popular elections, [in:] A. Gasthausen (ed.), Constitutional principle, its historical development and its interaction with the political and social life of states and peoples. Digest of articles. In two parts, Vol. 1, St. Petersburg 1866, pp. 5–274. [Google Scholar]
 3. Blom-Hansen J., Elklit J., Serritzlew S., Villadsen L.R., Ballot position and election results: Evidence from a natural experiment, “Electoral Studies” 2016, 44, pp. 172–183. [Google Scholar]
 4. Brook D., Upton G.J.G., Biases in local government elections due to position on the ballot paper, “Journal of the Royal Statistical Society: Series C (Applied Statistics)” 1974, 23(3), pp. 414–419. [Google Scholar]
 5. Buckley F., Collins N., Reidy T., Ballot paper photographs and low-information elections in Ireland, “Politics” 2007, 27(3), pp. 174–181. [Google Scholar]
 6. Darcy R., McAllister I., Ballot position effects, “Electoral Studies” 1990, 9(1), pp. 5–17. [Google Scholar]
 7. Gneist R., Representative system in England. Historical essay, [in:] A. Gasthausen (ed.), Constitutional principle, its historical development and its interaction with the political and social life of states and peoples. Digest of articles. In two parts, Vol. 2, St. Petersburg 1866, pp. 277–343. [Google Scholar]
 8. International IDEA (2020), Invalid Votes, https://www.idea.int/data-tools/question--view/443. [Google Scholar]
 9. Johns R., Shephard M., Facing the voters: The potential impact of ballot paper photographs in British elections, “Political Studies” 2011, 59(3), pp. 636–658. [Google Scholar]
 10. Latyshev V.V., Essays on Greek Antiquities, Part I: State and military antiquities, 2 ed., St. Petersburg 1888. [Google Scholar]
 11. Leigh A., Susilo T., Is voting skin-deep? Estimating the effect of candidate ballot photographs on election outcomes, “Journal of Economic Psychology” 2009, 30(1), pp. 61–70. [Google Scholar]
 12. Lutz G., First come, first served: The effect of ballot position on electoral success in open ballot PR elections, “Representation” 2010, 46(2), pp. 167–181. [Google Scholar]
 13. Nesterovych V., Election Campaign: Dictionary of Slang Terms and Expressions, Kyiv 2020. [Google Scholar]
 14. Marshall B.A., Libertas Populi: The Introduction of Secret Ballot at Rome and its Depiction on Coinage, “Antichthon” 1997, 31, pp. 54–73. [Google Scholar]
 15. Prens G., Suffrage universal. Its meanings and consequences, translated from the French, St. Petersburg 1906. [Google Scholar]
 16. Petersen S.D., Jaecks H.K., U.S. Patent No. 6,951,303, U.S. Patent and Trademark Office Washington, DC 2005. [Google Scholar]
 17. Reynolds A., Steenbergen M., How the world votes: the political consequences of ballot design, innovation and manipulation, “Electoral Studies” 2006, 25(3), pp. 570–598. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Fedorenko, Vladyslav & Nesterovych, Volodymyr & Bernaziuk, Ian (2021). The Ballot Paper: a Constitutional Instrument of Electoral Democracy or a Means of Manipulating the Electorate?. (2021). The Ballot Paper: a Constitutional Instrument of Electoral Democracy or a Means of Manipulating the Electorate?. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(1), 51-79. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.428 (Original work published 3/2021n.e.)

MLA style

Fedorenko, Vladyslav and Nesterovych, Volodymyr and Bernaziuk, Ian. „The Ballot Paper: A Constitutional Instrument Of Electoral Democracy Or A Means Of Manipulating The Electorate?”. 3/2021n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 13, nr 1, 2021, ss. 51-79.

Chicago style

Fedorenko, Vladyslav and Nesterovych, Volodymyr and Bernaziuk, Ian. „The Ballot Paper: A Constitutional Instrument Of Electoral Democracy Or A Means Of Manipulating The Electorate?”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 13, nr 1 (2021): 51-79. doi:10.7206/kp.2080-1084.428.