en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 3/2020 
Tom 12 
Numer 1

Czy eksperci są nadal „kompetentni”? – refleksje na temat ewolucji przepisów dotyczących wykonawców raportów o oddziaływaniu na środowisko

Anna Haładyj
Katolicki Uniwersytet Lubelski

3/2020 12 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.363

Abstrakt

Oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) są narzędziem, które pozwala przewidywać środowiskowe skutki projektowanego rozwoju lub zagospodarowania. Nie ulega wątpliwości, że bazowym elementem EIA jest raport OOŚ: a skoro tak, to należy zadać pytanie o to, kto jest uprawniony do sporządzania raportu i jakie wiadomości specjalne winien posiadać autor (autorzy) raportu. Celem opracowania czynię prezentację ewolucji uprawnień wykonawców OOŚ od lat 70. do czasów współczesnych przedstawioną z perspektywy nauk prawnych. Wdrożenie znowelizowanej dyrektywy 2011/92 nastąpiło od 1 stycznia 2017 r. poprzez wprowadzenie formalnych kryteriów wykształcenia i (lub) doświadczenia dla wykonawców ocen, które zostały złagodzone nowelizacją z 19 lipca 2019 r. W opracowaniu stawiam tezę o istnieniu stałej tendencji obniżania wymagań wobec autorów raportów, czyniącą regulację krajową sprzeczną z duchem dyrektywy
2011/92. Metody badawcze stosowane w opracowaniu obejmują przede wszystkim metodę dogmatyczną, metodę wykładni zgodnej oraz – w mniejszym zakresie – metodę
porównawczą i historyczną.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Haładyj, Anna (2020). Czy eksperci są nadal „kompetentni”? – refleksje na temat ewolucji przepisów dotyczących wykonawców raportów o oddziaływaniu na środowisko. (2020). Czy eksperci są nadal „kompetentni”? – refleksje na temat ewolucji przepisów dotyczących wykonawców raportów o oddziaływaniu na środowisko. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 12(1), 76-96. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.363 (Original work published 3/2020n.e.)

MLA style

Haładyj, Anna. „Czy Eksperci Są Nadal „Kompetentni”? – Refleksje Na Temat Ewolucji Przepisów Dotyczących Wykonawców Raportów O Oddziaływaniu Na Środowisko”. 3/2020n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 12, nr 1, 2020, ss. 76-96.

Chicago style

Haładyj, Anna. „Czy Eksperci Są Nadal „Kompetentni”? – Refleksje Na Temat Ewolucji Przepisów Dotyczących Wykonawców Raportów O Oddziaływaniu Na Środowisko”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 12, nr 1 (2020): 76-96. doi:10.7206/kp.2080-1084.363.