en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 3/2020 
Tom 12 
Numer 1

Beneficial ownership w porozumieniach cash poolingu

Natalia Cieślewicz
Kozminski University

3/2020 12 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.362

Abstrakt

Cash pooling jest metodą zarządzania środkami finansowymi sprawdzającą się przede wszystkim w przedsiębiorstwach o rozbudowanej strukturze korporacyjnej i działających w ramach grup kapitałowych. Wybór danej formy cash poolingu będzie zależał od indywidualnych preferencji przedsiębiorcy. Chociaż korzystanie z tej metody ma wiele zalet, to wciąż budzi wątpliwości prawne. W Polsce brakuje przepisów, które precyzyjnie regulowałyby tego typu porozumienia. W wielu przypadkach konstrukcja umowy o cash pooling przypomina umowę pożyczki. Warto jednak zwrócić uwagę na podstawowe różnice, jak na przykład to, że istotą cash poolingu nie jest zobowiązanie do przeniesienia określonej wartości pieniężnej na określony w umowie podmiot. Te i inne specyficzne cechy porozumień cash poolingowych sprawiają, że nie zawsze oczywiste jest, któremu podmiotowi i na jakich zasadach można przyznać status beneficial owner. Dodatkowym utrudnieniem praktycznym są obowiązki weryfikacyjne narzucone na polskiego płatnika oraz konieczność działania z należytą starannością.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Cieślewicz, Natalia (2020). Beneficial ownership w porozumieniach cash poolingu. (2020). Beneficial ownership w porozumieniach cash poolingu. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 12(1), 58-75. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.362 (Original work published 3/2020n.e.)

MLA style

Cieślewicz, Natalia. „Beneficial Ownership W Porozumieniach Cash Poolingu”. 3/2020n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 12, nr 1, 2020, ss. 58-75.

Chicago style

Cieślewicz, Natalia. „Beneficial Ownership W Porozumieniach Cash Poolingu”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 12, nr 1 (2020): 58-75. doi:10.7206/kp.2080-1084.362.