en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 3/2020 
Tom 12 
Numer 1

Czy ogólne prawo podatkowe może być stabilne?

Leonard Etel
Uniwersytet w Białymstoku

3/2020 12 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.359

Abstrakt

Przepisy ogólnego prawa podatkowego zawarte w ordynacji podatkowej powinny charakteryzować się stabilnością. W ostatnich latach można jednak zauważyć nasilający się proces nowelizacji tej ustawy. Analiza dokonanych zmian pozwala stwierdzić, że są one wprowadzane w związku z potrzebą przeciwdziałania nadużyciom podatkowym oraz brakiem w ordynacji instytucji charakterystycznych dla nowoczesnych aktów tego typu i rozwojem nowych technologii. Ciągła modernizacja postanowień ponad 20-letniej ordynacji podatkowej nie przynosi już zakładanych rezultatów, a w niektórych przypadkach prowadzi do psucia podstawowych instytucji prawa podatkowego. Potrzebna jest nowa ustawa. Tylko jej uchwalenie może przyczynić się do poprawy stabilności ogólnego prawa podatkowego.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Etel, Leonard (2020). Czy ogólne prawo podatkowe może być stabilne?. (2020). Czy ogólne prawo podatkowe może być stabilne?. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 12(1), 7-21. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.359 (Original work published 3/2020n.e.)

MLA style

Etel, Leonard. „Czy Ogólne Prawo Podatkowe Może Być Stabilne?”. 3/2020n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 12, nr 1, 2020, ss. 7-21.

Chicago style

Etel, Leonard. „Czy Ogólne Prawo Podatkowe Może Być Stabilne?”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 12, nr 1 (2020): 7-21. doi:10.7206/kp.2080-1084.359.