en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 11/2020 
Tom 12 
Numer 3

Polityczność jako kategoria analityczna w badaniach nad orzecznictwem (model teoretyczny i studium przypadku)

Rafał Mańko
University of Wroclaw

11/2020 12 (3) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.397

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest dokonanie operacjonalizacji pojęcia polityczności
w celu uczynienia z niej kategorii analitycznej służącej do prowadzenia krytycznych
badań nad orzecznictwem sądowym. Pojęcie polityczności rozumiane jest tu na sposób „agonistyczny”, zaproponowany przez Chantal Mouffe, tj. jako wymiar społecznego antagoniznu. Tego rodzaju antagonizmy mogą być przedmiotem sporów na etapie prac legislacyjnych (tj. tworzenia abstrakcyjnych i generalnych norm prawnych), ale także w procesie orzekania (tj. tzw. „stosowania” prawa, który to proces zawsze zawiera w sobie określony element twórczy). Jako kategoria analityczna polityczność może zostać zoperacjonalizowana w celu poddania orzeczeń sądowych krytyce, która wychodzi poza ramy „prawidłowej” wykładni i „zastosowania” prawa w danej sprawie, kładąc w zamian nacisk na rzeczywiste konflikty o charakterze społecznym, politycznym i ekonomicznym. Zaproponowane ramy analityczne zostały zilustrowane w oparciu o wybrane orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Mańko, Rafał (2020). Polityczność jako kategoria analityczna w badaniach nad orzecznictwem (model teoretyczny i studium przypadku). (2020). Polityczność jako kategoria analityczna w badaniach nad orzecznictwem (model teoretyczny i studium przypadku). Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 12(3), 90-108. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.397 (Original work published 11/2020n.e.)

MLA style

Mańko, Rafał. „Polityczność Jako Kategoria Analityczna W Badaniach Nad Orzecznictwem (Model Teoretyczny I Studium Przypadku)”. 11/2020n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 12, nr 3, 2020, ss. 90-108.

Chicago style

Mańko, Rafał. „Polityczność Jako Kategoria Analityczna W Badaniach Nad Orzecznictwem (Model Teoretyczny I Studium Przypadku)”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 12, nr 3 (2020): 90-108. doi:10.7206/kp.2080-1084.397.