en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 11/2020 
Tom 12 
Numer 3

Krytyczna jurysprudencja Duncana Kennedy’ego a status teorii interpretacji prawniczej

Jakub Łakomy
University of Wroclaw

11/2020 12 (3) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.396

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest dokonanie analizy statusu teorii interpretacji prawniczej, jaki wyłania się z koncepcji przedstawicieli ruchu studiów krytycznych nad prawem (critical legal studies, CLS). Interpretacja prawnicza jest badana przy wykorzystaniu koncepcji hermeneutycznego uniwersalizmu oraz poststrukturalnej filozofii polityki. Analizie poddane zostały koncepcje amerykańskiego filozofa prawa, jednego z najbardziej znanych przedstawicieli CLS – Duncana Kennedy’ego – jego koncepcja orzekania, teza o niezdeterminowaniu oraz hermeneutyka podejrzeń. Niniejszy tekst stawia tezę, że polityczność prawa – poza przyczynami związanymi ściśle ze strukturą społeczną – uwarunkowana jest również przyczynami leżącymi po stronie podmiotu poznającego. Ten fakt ma kluczowe znaczenie dla określania statusu interpretacji prawniczej

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Łakomy, Jakub (2020). Krytyczna jurysprudencja Duncana Kennedy’ego a status teorii interpretacji prawniczej. (2020). Krytyczna jurysprudencja Duncana Kennedy’ego a status teorii interpretacji prawniczej. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 12(3), 70-89. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.396 (Original work published 11/2020n.e.)

MLA style

Łakomy, Jakub. „Krytyczna Jurysprudencja Duncana Kennedy’Ego A Status Teorii Interpretacji Prawniczej”. 11/2020n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 12, nr 3, 2020, ss. 70-89.

Chicago style

Łakomy, Jakub. „Krytyczna Jurysprudencja Duncana Kennedy’Ego A Status Teorii Interpretacji Prawniczej”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 12, nr 3 (2020): 70-89. doi:10.7206/kp.2080-1084.396.