en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 07.2020 
Tom 12 
Numer 2

Nauki prawne a szkoły doktorskie. Wybrane zagadnienia

Łukasz Kierznowski
Uniwersytet w Białymstoku

07.2020 12 (2) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.386

Abstrakt

Celem artykułu jest wskazanie wybranych, potencjalnych i pożądanych konsekwencji utworzenia szkół doktorskich dla kształcenia doktorantów w zakresie nauk prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnego charakteru tych szkół. Praca dotyczy polskiego porządku prawnego. W artykule stawia się tezę, że szkoły doktorskie mają szanse przynieść kształceniu przyszłych doktorów prawa korzyści wynikające zwłaszcza z ich interdyscyplinarnego charakteru,
a więc kształcenia doktorantów wespół z przedstawicielami innych dyscyplin naukowych. Wskazuje się także na szanse i zagrożenia płynące z nowej formy kształcenia doktorantów, w tym wynikające z przyjęcia przez niektóre uczelnie rozwiązań pozornych w zakresie interdyscyplinarności. Artykuł ma charakter oryginalny, tematyka ta nie była dotychczas przedmiotem innych opracowań naukowych,
a przy tym dotyczy nowej prawnej formy kształcenia doktorantów, jaką są szkoły doktorskie, funkcjonujące począwszy od roku akademickiego 2019/2020. Tezy przedstawione w artykule mogą być istotne dla nauki oraz praktyki kształcenia doktorów prawa w polskich uczelniach i instytutach badawczych.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Kierznowski, Łukasz (2020). Nauki prawne a szkoły doktorskie. Wybrane zagadnienia. (2020). Nauki prawne a szkoły doktorskie. Wybrane zagadnienia. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 12(2), 136-152. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.386 (Original work published 07.2020n.e.)

MLA style

Kierznowski, Łukasz. „Nauki Prawne A Szkoły Doktorskie. Wybrane Zagadnienia”. 07.2020n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 12, nr 2, 2020, ss. 136-152.

Chicago style

Kierznowski, Łukasz. „Nauki Prawne A Szkoły Doktorskie. Wybrane Zagadnienia”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 12, nr 2 (2020): 136-152. doi:10.7206/kp.2080-1084.386.