en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 07.2020 
Tom 12 
Numer 2

System kształcenia akademickiego prawników w Polsce wobec wymogów gospodarki opartej na wiedzy – rozważania na tle relacji między zasadami tworzenia programów studiów a normatywnymi kryteriami oceny jakości kształcenia

Aleksandra Syryt
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

07.2020 12 (2) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.385

Abstrakt

Zmiany modelu uniwersytetu związane z takimi zjawiskami jak globalizacja czy rozwój technologiczny są istotne z punktu widzenia kształcenia prawników. Celem podjętych badań była wstępna ocena, czy polskie przepisy prawne dotyczące projektowania programów studiów prawniczych i szczegółowe normatywne kryteria ewaluacji jakości kształcenia pozwalają na sformułowanie modelu kształcenia prawników odpowiadającego Gospodarce Opartej na Wiedzy (GOW). Przeprowadzona analiza pokazała, że przepisy o projektowaniu programów studiów i ewaluacji jakości kształcenia nie pozwalają stworzyć modelowego programu studiów dla kierunku prawo, by mógł on w pełni realizować wymogi GOW. Zauważono, że konieczne jest stworzenie minimalnego normatywnego standardu programu kształcenia na studiach prawniczych. W wypracowanie tego standardu należy włączyć osoby zajmujące się kształceniem prawników oraz beneficjentów usług prawniczych.
Badania mogą wpłynąć na poprawę rozwiązań prawnych w taki sposób, że przyczynią się do ulepszenia procesu tworzenia programów studiów na kierunku prawo .

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Syryt, Aleksandra (2020). System kształcenia akademickiego prawników w Polsce wobec wymogów gospodarki opartej na wiedzy – rozważania na tle relacji między zasadami tworzenia programów studiów a normatywnymi kryteriami oceny jakości kształcenia. (2020). System kształcenia akademickiego prawników w Polsce wobec wymogów gospodarki opartej na wiedzy – rozważania na tle relacji między zasadami tworzenia programów studiów a normatywnymi kryteriami oceny jakości kształcenia. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 12(2), 118-135. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.385 (Original work published 07.2020n.e.)

MLA style

Syryt, Aleksandra. „System Kształcenia Akademickiego Prawników W Polsce Wobec Wymogów Gospodarki Opartej Na Wiedzy – Rozważania Na Tle Relacji Między Zasadami Tworzenia Programów Studiów A Normatywnymi Kryteriami Oceny Jakości Kształcenia”. 07.2020n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 12, nr 2, 2020, ss. 118-135.

Chicago style

Syryt, Aleksandra. „System Kształcenia Akademickiego Prawników W Polsce Wobec Wymogów Gospodarki Opartej Na Wiedzy – Rozważania Na Tle Relacji Między Zasadami Tworzenia Programów Studiów A Normatywnymi Kryteriami Oceny Jakości Kształcenia”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 12, nr 2 (2020): 118-135. doi:10.7206/kp.2080-1084.385.