en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 07.2020 
Tom 12 
Numer 2

Konwergencja oczekiwań interesariuszy edukacji prawniczej – realność czy utopia?

Ewa M. Kwiatkowska
Akademia Leona Koźmińskiego

Arkadiusz Trela

07.2020 12 (2) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.384

Abstrakt

W ostatnich latach w Polsce szeroko dyskutowana jest problematyka dotycząca systemu kształcenia. Przyczyniła się do tego między innymi uchwalona w 2018 r. ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce redefiniująca zasady działania uczelni. Studia wyższe i ich organizacja osadzone są w globalnym otoczeniu, posiadającym właściwie nieskończenie wielu interesariuszy. Burzliwość i zmienność tego środowiska została jeszcze dobitniej ukazana przez pryzmat panującej pandemii
COVID-19. To wszystko powoduje, że na kwestie określania programów studiów i realizacji procesu kształcenia należy spojrzeć szerzej, rozpoznając wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy oraz określając ich oczekiwania, a także możliwości wpływania na uczelnie i sam proces kształcenia. W artykule wskazano obszar badań w tym zakresie, nakreślając istniejący obecnie stan rzeczy.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Kwiatkowska, Ewa M. & Trela, Arkadiusz (2020). Konwergencja oczekiwań interesariuszy edukacji prawniczej – realność czy utopia?. (2020). Konwergencja oczekiwań interesariuszy edukacji prawniczej – realność czy utopia?. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 12(2), 103-117. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.384 (Original work published 07.2020n.e.)

MLA style

Kwiatkowska, Ewa M. and Trela, Arkadiusz. „Konwergencja Oczekiwań Interesariuszy Edukacji Prawniczej – Realność Czy Utopia?”. 07.2020n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 12, nr 2, 2020, ss. 103-117.

Chicago style

Kwiatkowska, Ewa M. and Trela, Arkadiusz. „Konwergencja Oczekiwań Interesariuszy Edukacji Prawniczej – Realność Czy Utopia?”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 12, nr 2 (2020): 103-117. doi:10.7206/kp.2080-1084.384.