en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 07.2020 
Tom 12 
Numer 2

Misja systemu szkolnictwa wyższego i nauki a misja uniwersytetu

Jan Izdebski
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

07.2020 12 (2) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.382

Abstrakt

Zachodzące w sferze szkolnictwa wyższego i nauki zmiany legislacyjne stawiają wobec uczelni wyższych nowe zadania oraz tworzą nowe ramy weryfikacji działalności dydaktycznej i naukowej. Spośród wielu aspektów funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki, które podlegają istotnym zmianom, na szczególną uwagę zasługuje zagadnienie określenia misji systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wprowadza istotne regulacje w tym zakresie. Określenie misji systemu szkolnictwa wyższego i nauki ma bezpośrednie odniesienie do wartości, które są podstawą działalności podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki, w tym w szczególności uniwersytetów. Określenie misji uniwersytetu zapewnia odniesienie do tradycji i miejsca uniwersytetu w systemie społecznym, określa jego tożsamość oraz wskazuje wartości, które uczelnia wyższa chroni i propaguje w swojej działalności, ponadto deklaracja misji wskazuje na podstawowe cele uniwersytetu zorientowane na przyszłość i otoczenie, w którym funkcjonuje. W tym zakresie określenie misji jest również jednym z instrumentów zarządzania rozwojem uniwersytetu.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Izdebski, Jan (2020). Misja systemu szkolnictwa wyższego i nauki a misja uniwersytetu. (2020). Misja systemu szkolnictwa wyższego i nauki a misja uniwersytetu. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 12(2), 79-88. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.382 (Original work published 07.2020n.e.)

MLA style

Izdebski, Jan. „Misja Systemu Szkolnictwa Wyższego I Nauki A Misja Uniwersytetu”. 07.2020n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 12, nr 2, 2020, ss. 79-88.

Chicago style

Izdebski, Jan. „Misja Systemu Szkolnictwa Wyższego I Nauki A Misja Uniwersytetu”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 12, nr 2 (2020): 79-88. doi:10.7206/kp.2080-1084.382.