en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Tom 12 
Numer 2

Nauczanie prawa w szkołach średnich – analiza status quo i ocena rozwiązań systemowych

Jakub Farhan
Uniwersytet w Białymstoku

Marta Jamiołkowska
Uniwersytet w Białymstoku

12 (2) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.381

Abstrakt

Celem badań była weryfikacja rozwiązań systemowych w zakresie nauczania prawa na etapie szkół średnich. Autorzy przeanalizowali główne czynniki mające wpływ na jakość i ilość materii dotyczącej prawa – podstawę programową, zagadnienia występujące na egzaminie maturalnym i inne okoliczności o charakterze lokalnym/związane z określoną placówką. Zdaniem autorów niska świadomość prawna wynika z niedoreprezentowania prawa na etapie szkół średnich. Wskutek
przeprowadzonej analizy okazało się, iż problem nie leży w wyłącznie zbyt małej ilości zagadnień prawnych, ale jest skutkiem większej ilości niedoskonałych rozwiązań systemowych. W ostatnim rozdziale autorzy zasugerowali rozwiązania o charakterze optymalizacyjnym.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Farhan, Jakub Ali & Jamiołkowska, Marta (2020). Nauczanie prawa w szkołach średnich – analiza status quo i ocena rozwiązań systemowych. (2020). Nauczanie prawa w szkołach średnich – analiza status quo i ocena rozwiązań systemowych. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 12(2). https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.381

MLA style

Farhan, Jakub Ali and Jamiołkowska, Marta. „Nauczanie Prawa W Szkołach Średnich – Analiza Status Quo I Ocena Rozwiązań Systemowych”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 12, nr 2, 2020.

Chicago style

Farhan, Jakub Ali and Jamiołkowska, Marta. „Nauczanie Prawa W Szkołach Średnich – Analiza Status Quo I Ocena Rozwiązań Systemowych”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 12, nr 2 (2020). doi:10.7206/kp.2080-1084.381.