en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2020 
Tom 12 
Numer 1

Czy eksperci są nadal „kompetentni”? – refleksje na temat ewolucji przepisów dotyczących wykonawców raportów o oddziaływaniu na środowisko

Anna Haładyj
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

2020 12 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.363

Powiązania

 1. Barczak A., Łazor M., Ogonowska A., Oceny oddziaływania na środowisko w prawie polskim ze wzorami dokumentów i schematami, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 2. Bukowski Z., Komentarz do art. 46, [w:] J. Ciechanowicz-McLean, Z. Bukowski, B. Rakoczy, Prawo ochrony środowiska – komentarz, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 3. Cashmore M., Gwilliam R., Morgan R., Cobb D., Bond A., The interminable issue of effec- tiveness: substantive purposes, outcomes and research challenges in the advancement of environmental impact assessment theory, „Impact Assessment and Project Appraisal” 2004, 22(4), s. 295–310. [Google Scholar]
 4. Dubel K., Rola ocen odziaływania na środowisko w systemie planowania przestrzennego, Wrocław 2005. [Google Scholar]
 5. Fischer T.B, Therivel R., Bond A., Fothergill J., Marshall R., The revised EIA Directive – possible implications for practice in England, „UVP Report” 2016, 30(2), s. 106–112. [Google Scholar]
 6. Glasson J., Therivel R., Introduction the Environmental Impact Assessment, 5 wyd., New York 2019. [Google Scholar]
 7. Góralski J., Uprawnienia zawodowe niezależnego eksperta w prawie budowlanym w świetle wytycznych prawa unijnego, [w:] Z. Charnik, J. Posłuszny, L. Żukowski (red.), Inter- nacjonalizacja administracji publicznej, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 8. Haładyj A., Ewolucja sytemu ocen oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć w polskim systemie prawnym – aspekty proceduralne, [w:] L. Preisner (red.), Środowiskowe bariery i czynniki rozwoju gospodarczego Polski, Kraków 2006. [Google Scholar]
 9. Jendrośka J., Oceny oddziaływania na środowisko jako instytucja prawna: charakter prawny i struktura regulacji, [w:] H. Lisicka (red.), Prawo i polityka w ochronie środowiska. Studia z okazji 40­lecia pracy naukowej Jerzego Sommera, Wrocław 2006. [Google Scholar]
 10. Jendrośka J., Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, [w:] J. Jendrośka (red.), Ustawa – Prawo ochrony środowiska – komentarz, Wrocław 2001. [Google Scholar]
 11. Jones M., Morrison-Saunders A., Embracing evolutionary change to advance impact assessment (IA), „Impact Assessment and Project Appraisal” 2020, 38(2), 100–103. [Google Scholar]
 12. Juchnik A., Pchałek M., Proces inwestycyjny przedsięwzięć liniowych na obszarach cennych przyrodniczo – kontekst prawny, [w:] Inwestycje na obszarach chronionych, Słubice–Garbicz 2007. [Google Scholar]
 13. Kørnøv L., Kjellerup U., Observations and reflections upon the Danish transposition of the EIA Directive: Focus on quality and competence enhancement, „UVP Report” 2016, 3(16), s. 130–132. [Google Scholar]
 14. Kosieradzka-Federczyk A., Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w orzecz- nictwie sądów administracyjnych, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2012, 1. [Google Scholar]
 15. Nytko K., Oceny oddziaływania na środowisko, Białystok 2007. Radecki W., Nowe przepisy o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, cz. I – Uwagi ogólne, przedmiot regulacji prawnej, zagadnienia organizacyjne, „Problemy Ekologii” 2001, 1. [Google Scholar]
 16. Retief F.P., Fischer T.B., Alberts R.C., Roos C., Cilliers D.P., An administrative justice perspec- tive on improving EIA effectiveness, „Impact Assessment and Project Appraisal” 2019. [Google Scholar]
 17. Samitowski G., Wymogi w zakresie autorstwa raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – kontrowersje, „Przegląd Prawa Publicznego” 2012, 11. [Google Scholar]
 18. Sommer J., Procesualne i materialnoprawne elementy decyzji o środowiskowych uwarunkowa- niach, [w:] H. Lisicka (red.), Prawo ochrony środowiska i prawo karne. Książka jubileuszowa z okazji 40­lecia pracy naukowej Prof. Wojciecha Radeckiego, Wrocław 2008. [Google Scholar]
 19. Sommer J., Oceny oddziaływania na środowisko w znowelizowanej ustawie o ochronie i kształ- towaniu środowiska, „Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka” 1998, 3. [Google Scholar]
 20. Śliwa J., Raport oddziaływania na środowisko jako dowód w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, „Samorząd Terytorialny” 2015, 9. [Google Scholar]
 21. Therivel R., González A., Introducing SEA effectiveness, „Impact Assessment and Project Appraisal” 2019, 37(3–4), s. 181–187. [Google Scholar]
 22. Tokarczyk-Dorociak K., Kazak J., Haładyj A., Szewrański Sz., Świąder M., Effectiveness of strategic environmental assessment in Poland, „Impact Assessment and Project Appraisal” 2019, 37(3–4), s. 279–291. [Google Scholar]
 23. Tokarczyk-Dorociak K., Szkudlarek Ł., Szewrański Sz., Kazak J., Haładyj A., Chrobak G., van Hoof J., On the Usefulness of Guidelines and Instructions for Environmental Assessment – A qualitative study of the helpfulness perceived by Polish practitioners, „Impact Assessment and Project Appraisal” 2019, 37(2), s. 150–164. [Google Scholar]
 24. Tyszecki A., Wytyczne do procedury wykonywania ocen oddziaływania na środowisko, Gdańsk 1996. [Google Scholar]
 25. Barczak A., Łazor M., Ogonowska A., Oceny oddziaływania na środowisko w prawie polskim ze wzorami dokumentów i schematami, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 26. Bukowski Z., Komentarz do art. 46, [w:] J. Ciechanowicz-McLean, Z. Bukowski, B. Rakoczy, Prawo ochrony środowiska – komentarz, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 27. Cashmore M., Gwilliam R., Morgan R., Cobb D., Bond A., The interminable issue of effec- tiveness: substantive purposes, outcomes and research challenges in the advancement of environmental impact assessment theory, „Impact Assessment and Project Appraisal” 2004, 22(4), s. 295–310. [Google Scholar]
 28. Dubel K., Rola ocen odziaływania na środowisko w systemie planowania przestrzennego, Wrocław 2005. [Google Scholar]
 29. Fischer T.B, Therivel R., Bond A., Fothergill J., Marshall R., The revised EIA Directive – possible implications for practice in England, „UVP Report” 2016, 30(2), s. 106–112. [Google Scholar]
 30. Glasson J., Therivel R., Introduction the Environmental Impact Assessment, 5 wyd., New York 2019. [Google Scholar]
 31. Góralski J., Uprawnienia zawodowe niezależnego eksperta w prawie budowlanym w świetle wytycznych prawa unijnego, [w:] Z. Charnik, J. Posłuszny, L. Żukowski (red.), Inter- nacjonalizacja administracji publicznej, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 32. Haładyj A., Ewolucja sytemu ocen oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć w polskim systemie prawnym – aspekty proceduralne, [w:] L. Preisner (red.), Środowiskowe bariery i czynniki rozwoju gospodarczego Polski, Kraków 2006. [Google Scholar]
 33. Jendrośka J., Oceny oddziaływania na środowisko jako instytucja prawna: charakter prawny i struktura regulacji, [w:] H. Lisicka (red.), Prawo i polityka w ochronie środowiska. Studia z okazji 40­lecia pracy naukowej Jerzego Sommera, Wrocław 2006. [Google Scholar]
 34. Jendrośka J., Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, [w:] J. Jendrośka (red.), Ustawa – Prawo ochrony środowiska – komentarz, Wrocław 2001. [Google Scholar]
 35. Jones M., Morrison-Saunders A., Embracing evolutionary change to advance impact assessment (IA), „Impact Assessment and Project Appraisal” 2020, 38(2), 100–103. [Google Scholar]
 36. Juchnik A., Pchałek M., Proces inwestycyjny przedsięwzięć liniowych na obszarach cennych przyrodniczo – kontekst prawny, [w:] Inwestycje na obszarach chronionych, Słubice–Garbicz 2007. [Google Scholar]
 37. Kørnøv L., Kjellerup U., Observations and reflections upon the Danish transposition of the EIA Directive: Focus on quality and competence enhancement, „UVP Report” 2016, 3(16), s. 130–132. [Google Scholar]
 38. Kosieradzka-Federczyk A., Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w orzecz- nictwie sądów administracyjnych, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2012, 1. [Google Scholar]
 39. Nytko K., Oceny oddziaływania na środowisko, Białystok 2007. Radecki W., Nowe przepisy o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, cz. I – Uwagi ogólne, przedmiot regulacji prawnej, zagadnienia organizacyjne, „Problemy Ekologii” 2001, 1. [Google Scholar]
 40. Retief F.P., Fischer T.B., Alberts R.C., Roos C., Cilliers D.P., An administrative justice perspec- tive on improving EIA effectiveness, „Impact Assessment and Project Appraisal” 2019. [Google Scholar]
 41. Samitowski G., Wymogi w zakresie autorstwa raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – kontrowersje, „Przegląd Prawa Publicznego” 2012, 11. [Google Scholar]
 42. Sommer J., Procesualne i materialnoprawne elementy decyzji o środowiskowych uwarunkowa- niach, [w:] H. Lisicka (red.), Prawo ochrony środowiska i prawo karne. Książka jubileuszowa z okazji 40­lecia pracy naukowej Prof. Wojciecha Radeckiego, Wrocław 2008. [Google Scholar]
 43. Sommer J., Oceny oddziaływania na środowisko w znowelizowanej ustawie o ochronie i kształ- towaniu środowiska, „Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka” 1998, 3. [Google Scholar]
 44. Śliwa J., Raport oddziaływania na środowisko jako dowód w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, „Samorząd Terytorialny” 2015, 9. [Google Scholar]
 45. Therivel R., González A., Introducing SEA effectiveness, „Impact Assessment and Project Appraisal” 2019, 37(3–4), s. 181–187. [Google Scholar]
 46. Tokarczyk-Dorociak K., Kazak J., Haładyj A., Szewrański Sz., Świąder M., Effectiveness of strategic environmental assessment in Poland, „Impact Assessment and Project Appraisal” 2019, 37(3–4), s. 279–291. [Google Scholar]
 47. Tokarczyk-Dorociak K., Szkudlarek Ł., Szewrański Sz., Kazak J., Haładyj A., Chrobak G., van Hoof J., On the Usefulness of Guidelines and Instructions for Environmental Assessment – A qualitative study of the helpfulness perceived by Polish practitioners, „Impact Assessment and Project Appraisal” 2019, 37(2), s. 150–164. [Google Scholar]
 48. Tyszecki A., Wytyczne do procedury wykonywania ocen oddziaływania na środowisko, Gdańsk 1996. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Haładyj, Anna (2020). Haładyj, A.. (2020). Czy eksperci są nadal „kompetentni”? – refleksje na temat ewolucji przepisów dotyczących wykonawców raportów o oddziaływaniu na środowisko. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 12(1), 76-96. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.363 (Original work published 2020)

MLA style

Haładyj, Anna. Haładyj, A.. „Czy Eksperci Są Nadal „Kompetentni”? – Refleksje Na Temat Ewolucji Przepisów Dotyczących Wykonawców Raportów O Oddziaływaniu Na Środowisko”. 2020. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 12, nr 1, 2020, ss. 76-96.

Chicago style

Haładyj, Anna. Haładyj, Anna . „Czy Eksperci Są Nadal „Kompetentni”? – Refleksje Na Temat Ewolucji Przepisów Dotyczących Wykonawców Raportów O Oddziaływaniu Na Środowisko”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 12, nr 1 (2020): 76-96. doi:10.7206/kp.2080-1084.363.