en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2020 
Tom 12 
Numer 1

Czy ogólne prawo podatkowe może być stabilne?

Leonard Etel
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa

2020 12 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.359

Powiązania

 1. Brzeziński B., Ordynacja podatkowa w świetle kryteriów oceny jakości aktów normatywnych, [w:] R. Dowgier (red.), Ordynacja podatkowa. Wokół nowelizacji, Białystok 2009. [Google Scholar]
 2. Brzeziński B., Kierunki zmian przepisów ogólnych ordynacji podatkowej, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2001, 3–4. [Google Scholar]
 3. Brzeziński B., Nykiel W., Zasady ogólne prawa podatkowego, „Przegląd Podatkowy” 2002, Etel L. et al., Nowa ordynacja podatkowa. Z prac komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, Białystok 2017. [Google Scholar]
 4. Etel L. et al., Nowa ordynacja podatkowa. Z prac komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, Białystok 2017. [Google Scholar]
 5. Etel L. et al., Ordynacja podatkowa. Kierunkowe założenia nowej regulacji, Białystok 2015. [Google Scholar]
 6. Filipczyk H., Program poprawnego rozliczenia opartego na współpracy (cooperative compliance) jako instrument zwalczania unikania opodatkowania, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2014, 1. [Google Scholar]
 7. Gomułowicz A., Zasady podatkowe, [w:] L. Etel (red.), Prawo daninowe, t. 3, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 8. Mastalski R., Prawo podatkowe, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 9. Nykiel W., Nowe przepisy dotyczące klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania – wybrane aspekty legislacyjne, [w:] J. Głuchowski (red.), Współczesne problemy prawa podatkowego. Teoria i praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Bogumiłowi Brzezińskiemu, t. 1, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 10. Pietrasz P., Siemieniako J., Wróblewska E., Czynniki zmniejszające rolę władczych forma działania administracji skarbowej w realizacji zobowiązań podatkowych, Warszawa–Białystok 2013. [Google Scholar]
 11. Brzeziński B., Ordynacja podatkowa w świetle kryteriów oceny jakości aktów normatywnych, [w:] R. Dowgier (red.), Ordynacja podatkowa. Wokół nowelizacji, Białystok 2009. [Google Scholar]
 12. Brzeziński B., Kierunki zmian przepisów ogólnych ordynacji podatkowej, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2001, 3–4. [Google Scholar]
 13. Brzeziński B., Nykiel W., Zasady ogólne prawa podatkowego, „Przegląd Podatkowy” 2002, Etel L. et al., Nowa ordynacja podatkowa. Z prac komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, Białystok 2017. [Google Scholar]
 14. Etel L. et al., Nowa ordynacja podatkowa. Z prac komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, Białystok 2017. [Google Scholar]
 15. Etel L. et al., Ordynacja podatkowa. Kierunkowe założenia nowej regulacji, Białystok 2015. [Google Scholar]
 16. Filipczyk H., Program poprawnego rozliczenia opartego na współpracy (cooperative compliance) jako instrument zwalczania unikania opodatkowania, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2014, 1. [Google Scholar]
 17. Gomułowicz A., Zasady podatkowe, [w:] L. Etel (red.), Prawo daninowe, t. 3, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 18. Mastalski R., Prawo podatkowe, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 19. Nykiel W., Nowe przepisy dotyczące klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania – wybrane aspekty legislacyjne, [w:] J. Głuchowski (red.), Współczesne problemy prawa podatkowego. Teoria i praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Bogumiłowi Brzezińskiemu, t. 1, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 20. Pietrasz P., Siemieniako J., Wróblewska E., Czynniki zmniejszające rolę władczych forma działania administracji skarbowej w realizacji zobowiązań podatkowych, Warszawa–Białystok 2013. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Etel, Leonard (2020). Etel, L. . (2020). Czy ogólne prawo podatkowe może być stabilne?. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 12(1), 7-21. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.359 (Original work published 2020)

MLA style

Etel, Leonard. Etel, L. . „Czy Ogólne Prawo Podatkowe Może Być Stabilne?”. 2020. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 12, nr 1, 2020, ss. 7-21.

Chicago style

Etel, Leonard. Etel, Leonard . „Czy Ogólne Prawo Podatkowe Może Być Stabilne?”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 12, nr 1 (2020): 7-21. doi:10.7206/kp.2080-1084.359.