en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2019 
Tom 11 
Numer 2

Propozycje opodatkowania znaczącejobecności cyfrowej w Unii Europejskiej

Iwona Krzemińska
Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

2019 11 (2) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.298

Abstrakt

Autorka poszukuje odpowiedzi na pytanie, czy Unia Europejska potrzebuje własnych rozwiązań w zakresie opodatkowania gospodarki cyfrowej oraz czy rozwiązanie docelowe zaproponowane przez Komisję, czyli opodatkowanie znaczącej obecności cyfrowej, może być skutecznym narzędziem opodatkowania gospodarki cyfrowej w Unii Europejskiej. W tym celu poczyniono kolejno odniesienia do wybranych stanowisk doktryny międzynarodowej, regulacji OECD oraz projektu
Dyrektywy.

Powiązania

 1. Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1, OECD, Paris 2015. [Google Scholar]
 2. Are the Current Treaty Rules for Taxing Business Profits Appropriate for E-Commerce?, Final Report of the Technical Advisory Group on Monitoring the Application of Existing Treaty Norms for Taxing Business Profits, OECD, Paris 2004. [Google Scholar]
 3. Azam R., E-commerce Taxation and Cyberspace Law: Integrative Adaptation Model, „Virginia Journal of Law & Technology Association” 2007, 12(5). [Google Scholar]
 4. Baez A., Brauner Y., Withholding Taxes in the Service of BEPS Action 1: Address the Tax Challenges of the Digital Economy, „WU International Taxation Research Paper Series” 2015, 14. [Google Scholar]
 5. BEPS ACTIONS 8-10 TRANSFER PRICING – Intangibles, Risks & Capital, High-Risk Transactions, OECD, Paris 2015. [Google Scholar]
 6. Chetcuti J.-P., The Challenge of E-commerce to the Definition of a Permanent Establishment: The OECD’s Response, „Inter Lawyer” 2002. [Google Scholar]
 7. Cohen G., Salomon I., Nijkamp P., Information-communications technologies (ICT) and transport: does knowledge underpin policy?, „Telecommunications Policy” 2002, 26, s. 31–52. [Google Scholar]
 8. Geurts M., Server as a permanent establishment?, „Intertax” 2000, 28(4). [Google Scholar]
 9. Hongler P., Pistone P., Blueprints for a New PE Nexus to Tax Business Income in the Era of the Digital Economy, „WU International Taxation Research Paper Series” 2015, 15. [Google Scholar]
 10. Konkluzje Rady z dnia 5 grudnia 2017 r. – Reagowanie na wyzwania związane z opodatkowaniem zysków z gospodarki cyfrowej (FISC 346 ECOFIN 1092). [Google Scholar]
 11. Lasiński-Sulecki K., Stały zakład w warunkach gospodarki elektronicznej, [w:] B. Brzeziński (red.), Model Konwencji OECD. Komentarz, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 12. Modelowa konwencja w sprawie podatku od dochodu i majątku, przeł. K. Bany, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 13. Posiedzenie Rady Europejskiej (w dniu 19 października 2017 r.) – konkluzje (dok. EUCO 14/17). [Google Scholar]
 14. Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018: Inclusive Framework on BEPS, OECD Publishing, Paris 2018. [Google Scholar]
 15. Warnieło J., Międzynarodowe aspekty opodatkowania gospodarki cyfrowe, [w:] M. Jamroży (red.), Opodatkowanie dochodów transgranicznych, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 16. Wniosek Dyrektywa Rady ustanawiająca przepisy dotyczące opodatkowania osób prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest znacząca z 21 marca 2018 r., KOM(2018) 147 wersja ostateczna (dalej: „Dyrektywa”). [Google Scholar]
 17. Wniosek Dyrektywa Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od transakcji finansowych, KOM/2011/0594. [Google Scholar]
 18. Wniosek Dyrektywa Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od usług cyfrowych pobieranego od przychodów wynikających ze świadczenia niektórych usług cyfrowych, KOM(2018) 148 wersja ostateczna. [Google Scholar]
 19. Zasiewska M., Oktawiec A., Chorązka J. (red.), Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Komentarz, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 20. Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1, OECD, Paris 2015. [Google Scholar]
 21. Are the Current Treaty Rules for Taxing Business Profits Appropriate for E-Commerce?, Final Report of the Technical Advisory Group on Monitoring the Application of Existing Treaty Norms for Taxing Business Profits, OECD, Paris 2004. [Google Scholar]
 22. Azam R., E-commerce Taxation and Cyberspace Law: Integrative Adaptation Model, „Virginia Journal of Law & Technology Association” 2007, 12(5). [Google Scholar]
 23. Baez A., Brauner Y., Withholding Taxes in the Service of BEPS Action 1: Address the Tax Challenges of the Digital Economy, „WU International Taxation Research Paper Series” 2015, 14. [Google Scholar]
 24. BEPS ACTIONS 8-10 TRANSFER PRICING – Intangibles, Risks & Capital, High-Risk Transactions, OECD, Paris 2015. [Google Scholar]
 25. Chetcuti J.-P., The Challenge of E-commerce to the Definition of a Permanent Establishment: The OECD’s Response, „Inter Lawyer” 2002. [Google Scholar]
 26. Cohen G., Salomon I., Nijkamp P., Information-communications technologies (ICT) and transport: does knowledge underpin policy?, „Telecommunications Policy” 2002, 26, s. 31–52. [Google Scholar]
 27. Geurts M., Server as a permanent establishment?, „Intertax” 2000, 28(4). [Google Scholar]
 28. Hongler P., Pistone P., Blueprints for a New PE Nexus to Tax Business Income in the Era of the Digital Economy, „WU International Taxation Research Paper Series” 2015, 15. [Google Scholar]
 29. Konkluzje Rady z dnia 5 grudnia 2017 r. – Reagowanie na wyzwania związane z opodatkowaniem zysków z gospodarki cyfrowej (FISC 346 ECOFIN 1092). [Google Scholar]
 30. Lasiński-Sulecki K., Stały zakład w warunkach gospodarki elektronicznej, [w:] B. Brzeziński (red.), Model Konwencji OECD. Komentarz, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 31. Modelowa konwencja w sprawie podatku od dochodu i majątku, przeł. K. Bany, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 32. Posiedzenie Rady Europejskiej (w dniu 19 października 2017 r.) – konkluzje (dok. EUCO 14/17). [Google Scholar]
 33. Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018: Inclusive Framework on BEPS, OECD Publishing, Paris 2018. [Google Scholar]
 34. Warnieło J., Międzynarodowe aspekty opodatkowania gospodarki cyfrowe, [w:] M. Jamroży (red.), Opodatkowanie dochodów transgranicznych, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 35. Wniosek Dyrektywa Rady ustanawiająca przepisy dotyczące opodatkowania osób prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest znacząca z 21 marca 2018 r., KOM(2018) 147 wersja ostateczna (dalej: „Dyrektywa”). [Google Scholar]
 36. Wniosek Dyrektywa Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od transakcji finansowych, KOM/2011/0594. [Google Scholar]
 37. Wniosek Dyrektywa Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od usług cyfrowych pobieranego od przychodów wynikających ze świadczenia niektórych usług cyfrowych, KOM(2018) 148 wersja ostateczna. [Google Scholar]
 38. Zasiewska M., Oktawiec A., Chorązka J. (red.), Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Komentarz, Warszawa 2011. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Krzemińska, Iwona (2019). Krzemińska, I.. (2019). Propozycje opodatkowania znaczącejobecności cyfrowej w Unii Europejskiej. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 11(2), 87-102. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.298 (Original work published 2019)

MLA style

Krzemińska, Iwona. Krzemińska, I.. „Propozycje Opodatkowania Znaczącejobecności Cyfrowej W Unii Europejskiej”. 2019. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 11, nr 2, 2019, ss. 87-102.

Chicago style

Krzemińska, Iwona. Krzemińska, Iwona . „Propozycje Opodatkowania Znaczącejobecności Cyfrowej W Unii Europejskiej”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 11, nr 2 (2019): 87-102. doi:10.7206/kp.2080-1084.298.