en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2019 
Tom 11 
Numer 4

Przyszłość konwencjonalnych elektrowni węglowych w świetle prawa międzynarodowego i europejskiego

Jerzy Rotko
Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Prawnych

2019 11 (4) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.355

Abstrakt

Do kluczowych problemów cywilizacyjnych należą zmiany klimatyczne wywołane emitowaniem gazów cieplarnianych. Ich powstrzymanie wymaga wielokierunkowych
działań w skali globalnej, przede wszystkim ograniczenia spalania paliw kopalnych.
Naprzeciw tym potrzebom wychodzą propozycje społeczności między narodowej
określone w protokole z 15.12.2015 r. (zwanym Porozumieniem Paryskim) przyjętym podczas 21. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu. Prawne ramy dla strategii jego wdrożenia w Unii Europejskiej oraz państwach członkowskich formułuje pakiet legislacyjny „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”. Proponowane w nim kierunki i zasady rozwoju gospodarki stwarzają szczególne wyzwania dla Polski, która planuje utrzymywać znaczącą rolę węgla w energetyce jeszcze przez dekady. Dokumenty rządowe wskazują na to, że rząd Rzeczpospolitej Polskiej nie zdecyduje się na spektakularną dekarbonizację gospodarki. Nie może też zostać dotego zobowiązany z uwagi na uwarunkowania traktatowe. Przyszłość energetyki węglowej wydaje się jednakże przesądzona. Wynika to z kierunków rozwoju europejskich instrumentów ekonomiczno-prawnych służących bezpośredniej (określanie wiążących standardów emisyjnych oraz norm jakości środowiska) i pośredniej
(poprzez oddziaływanie na ceny uprawnień do emisji gazów cieplarnianych) reglamentacji działalności podmiotów z sektora energetycznego w środowisku.

Powiązania

 1. Baran Ł., Skoczkowski T., Bielecki S., Węglarz A., Aukcyjne quo vadis dla odnawialnych źródeł energii, „Energetyka” 2017, 9. [Google Scholar]
 2. Ciechanowicz-McLean J., Implementacja Porozumienia Paryskiego w sprawie ochrony klimatu, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2017, 38. [Google Scholar]
 3. Ciechanowicz-McLean J., Problemy prawne umów międzynarodowych z zakresu ochrony klimatu, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2016, 36. [Google Scholar]
 4. Czembor P., Backloading – zmiana zasad aukcji uprawnień do emisji, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2013, 3. [Google Scholar]
 5. Diehl A., Stärkung des europäischen Konzepts der „besten verfügbaren Technikien” durch die Richtlinie über Industrieemissionen?, „Zeitschrift für Umweltrecht” 2011, 2 [Google Scholar]
 6. Durner W., Trillmich N., Ausstieg aus der Kohlennutzung kraft europäischen Wasserrechts?, „Deutsches Verwaltungsblatt” 2011, 9. [Google Scholar]
 7. Franzius C., Das Paris-Abkommen zum Klimaschutz. Auf dem Wege zum transnationalen Klimaschutzrecht?, „Zeitschrift für Umweltrecht” 2017, 10. [Google Scholar]
 8. Gabryś H.L., Elektroenergetyka w Polsce 2019, „Energetyka” 2019, 1. [Google Scholar]
 9. Gärditz K.F., Zum transnationalen Mehrwert eines nationalen Kohleausstieges im Klimaschutzrecht, „Zeitschrift für Umweltrecht” 2018, 12. [Google Scholar]
 10. Ginzky H., Die Pflicht zur Minderung von Schadstoffeinträgen in Oberflächengewässer, „Zeitschrift für Umweltrecht” 2009, 5. [Google Scholar]
 11. Górski M., Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i innych substancji w świetle ustawy z 22 grudnia 2004 r., [w:] J. Boć, K. Nowacki (red.), Prawna ochrona powietrza i handel uprawnieniami emisyjnymi w Polsce i w Niemczech, Wrocław 2006. [Google Scholar]
 12. Górski M., Pchałek M., Radecki W., Jerzmański J., Bar M., Urban S., Jendrośka J., Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 13. Janigacz D., Nitarska-Fink A., Wartak B., Zmiany pozwoleń zintegrowanych – wybrane problemy i wątpliwości, „Energetyka” 2019, 5. [Google Scholar]
 14. Janigacz E., Ścieki z energetyki – rzeczywisty problem czy fikcja?, „Energetyka” 2019, 5. [Google Scholar]
 15. Kreuter-Kirchhof Ch., Emissionshandel und Erneuerbare Energien Richtlinie. Instrumente zur Umsetzung der Klimaschutzstrategie der EU, „Zeitschrift für Umweltrecht” 2019, 7–8. [Google Scholar]
 16. Laskowski S.R., Kohlenwerke im Lichte der EU-Wasserrahmenrichtlinie, „Zeitschrift für Umweltrecht” 2013, 3. [Google Scholar]
 17. Litwinowicz A., Gospodarka wodno-ściekowa elektrowni – rys historyczny i aktualne problemy eksploatacyjne, „Energetyka” 2017, 9. [Google Scholar]
 18. Nückel D., Rechtlicher Charakter des Pariser Übereinkommens – hard law oder soft law?, „Zeitschrift für Umweltrecht” 2017, 10. [Google Scholar]
 19. Olkuski T., Piwowarczyk-Ściebura K., Brożek A., Wpływ porozumienia paryskiego i systemu EU ETS na rynek węglowy, „Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN” 2017, 98. [Google Scholar]
 20. Pause F., „Saubere Energie für alle Europäer” – Was bringt das Legislativpaket der EU?, „Zeitschrift für Umweltrecht” 2019, 7–8. [Google Scholar]
 21. Pieper A., Die Beachtung der wasserrechtlichen Phasing-Out-Verpflichtung im Anlagengenehmigungsrecht, Baden-Baden 2014. [Google Scholar]
 22. Rotko J., Problem zanieczyszczenia wód śródlądowych substancjami chemicznymi w świetle prawa europejskiego oraz prawa krajowego – uwagi krytyczne, „Studia Prawnicze” 2018, 4. [Google Scholar]
 23. Schlacke S., Knodt M., Das Governance-System für die Europäische Energieunion und für den Klimaschutz, „Zeitschrift für Umweltrecht” 2019, 7–8. [Google Scholar]
 24. Streck Ch., Vertragsgestaltung im Wandel der internationalen Klimapolitik, „Zeitschrift für Umweltrecht” 2019, 1. [Google Scholar]
 25. Schulte M., Kloos J., Europäisches Umweltrecht und das Ende der Kohlenwerksnutzung – Zur unmittelbaren Wirkung des Phasing-Out-Ziels aus Art. 4 Abs. 1a) iv) WRRL im deutschen Recht, „Deutsches Verwaltungsblatt” 2015, 16. [Google Scholar]
 26. Ziehm C., Klimaschutz im Mehrebensystem – Kyoto, Paris, europäischer Emissionshandel und nationale Co2-Grenzwerte, „Zeitschrift für Umweltrecht” 2018, 6. [Google Scholar]
 27. Ziębik A., Gładysz P., Analiza systemowa elektrowni ze spalaniem tlenowym węgla zintegrowanej z wychwytem CO2, „Energetyka” 2016, 2. [Google Scholar]
 28. Bednarz P., Będą kolejne elektrownie na węgiel? Może się to zemścić jeszcze droższym prądem, https://businessinsider.com.pl/finanse/energetyka-weglowa-prad-moze-byc-jeszcze-drozszy/fsck7mn (dostęp: 15.12.2018). [Google Scholar]
 29. https://www.ecologic.eu/sites/files/publication/2019/2149-necp-assessment-ecologicinstitute-climat_20190516.pdf (dostęp: 25.05.2019). [Google Scholar]
 30. Łazarczyk G., Andrzej Duda chce przemawiać na szczycie klimatycznym w Nowym Jorku, ale jego wystąpienia nikt nie przewiduje, http://wyborcza.pl/7,155287,25225299,andrzej-duda-chce-przemawiac-na-szczycie-klimatycznym-w-nowym.html (dostęp: 23.09.2019). [Google Scholar]
 31. Oroschakoff K., Walka z globalnym ociepleniem – jeszcze jedno pole konfliktu między Wschodem i Zachodem Europy, https://wiadomosci.onet.pl/politico/walka-z-globalnym-ociepleniem-jeszcze-jedno-pole-konfliktu-miedzy-wschodem-i-zachodem/fnq12e7 (dostęp: 14.05.2019). [Google Scholar]
 32. Polska przegrała spór o elektrownie. Może to nas kosztować 10 mld złotych, https://biznesalert.pl/polska-przegrala-spor-o-elektrownie-moze-nas-kosztowac-10-mld-zlotych/ (dostęp: 28.04.2017). [Google Scholar]
 33. Sałek: Decyzja Unii zagrozi dostawom energii w Polsce, https://biznesalert.pl/salek-decyzjaunii-zagrozi-dostawom-energii-polsce/ (dostęp: 28.04.2017). [Google Scholar]
 34. Sawicki B., Polska skarży do Luksemburga regulacje uderzające w węgiel, (https://biznesalert.pl/bat-polska-europa-polityka-klimatyczna-trybunal/ (dostęp: 26.10.2017). [Google Scholar]
 35. Wantuch D., Polskie elektrownie trują Europę rtęcią, (http://wyborcza.pl/7,155287,23492684,polskie-elektrownie-truja-rtecia-belchatow-najwiekszym-trucicielem.html (dostęp: 5.06.2018). [Google Scholar]
 36. Baran Ł., Skoczkowski T., Bielecki S., Węglarz A., Aukcyjne quo vadis dla odnawialnych źródeł energii, „Energetyka” 2017, 9. [Google Scholar]
 37. Ciechanowicz-McLean J., Implementacja Porozumienia Paryskiego w sprawie ochrony klimatu, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2017, 38. [Google Scholar]
 38. Ciechanowicz-McLean J., Problemy prawne umów międzynarodowych z zakresu ochrony klimatu, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2016, 36. [Google Scholar]
 39. Czembor P., Backloading – zmiana zasad aukcji uprawnień do emisji, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2013, 3. [Google Scholar]
 40. Diehl A., Stärkung des europäischen Konzepts der „besten verfügbaren Technikien” durch die Richtlinie über Industrieemissionen?, „Zeitschrift für Umweltrecht” 2011, 2 [Google Scholar]
 41. Durner W., Trillmich N., Ausstieg aus der Kohlennutzung kraft europäischen Wasserrechts?, „Deutsches Verwaltungsblatt” 2011, 9. [Google Scholar]
 42. Franzius C., Das Paris-Abkommen zum Klimaschutz. Auf dem Wege zum transnationalen Klimaschutzrecht?, „Zeitschrift für Umweltrecht” 2017, 10. [Google Scholar]
 43. Gabryś H.L., Elektroenergetyka w Polsce 2019, „Energetyka” 2019, 1. [Google Scholar]
 44. Gärditz K.F., Zum transnationalen Mehrwert eines nationalen Kohleausstieges im Klimaschutzrecht, „Zeitschrift für Umweltrecht” 2018, 12. [Google Scholar]
 45. Ginzky H., Die Pflicht zur Minderung von Schadstoffeinträgen in Oberflächengewässer, „Zeitschrift für Umweltrecht” 2009, 5. [Google Scholar]
 46. Górski M., Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i innych substancji w świetle ustawy z 22 grudnia 2004 r., [w:] J. Boć, K. Nowacki (red.), Prawna ochrona powietrza i handel uprawnieniami emisyjnymi w Polsce i w Niemczech, Wrocław 2006. [Google Scholar]
 47. Górski M., Pchałek M., Radecki W., Jerzmański J., Bar M., Urban S., Jendrośka J., Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 48. Janigacz D., Nitarska-Fink A., Wartak B., Zmiany pozwoleń zintegrowanych – wybrane problemy i wątpliwości, „Energetyka” 2019, 5. [Google Scholar]
 49. Janigacz E., Ścieki z energetyki – rzeczywisty problem czy fikcja?, „Energetyka” 2019, 5. [Google Scholar]
 50. Kreuter-Kirchhof Ch., Emissionshandel und Erneuerbare Energien Richtlinie. Instrumente zur Umsetzung der Klimaschutzstrategie der EU, „Zeitschrift für Umweltrecht” 2019, 7–8. [Google Scholar]
 51. Laskowski S.R., Kohlenwerke im Lichte der EU-Wasserrahmenrichtlinie, „Zeitschrift für Umweltrecht” 2013, 3. [Google Scholar]
 52. Litwinowicz A., Gospodarka wodno-ściekowa elektrowni – rys historyczny i aktualne problemy eksploatacyjne, „Energetyka” 2017, 9. [Google Scholar]
 53. Nückel D., Rechtlicher Charakter des Pariser Übereinkommens – hard law oder soft law?, „Zeitschrift für Umweltrecht” 2017, 10. [Google Scholar]
 54. Olkuski T., Piwowarczyk-Ściebura K., Brożek A., Wpływ porozumienia paryskiego i systemu EU ETS na rynek węglowy, „Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN” 2017, 98. [Google Scholar]
 55. Pause F., „Saubere Energie für alle Europäer” – Was bringt das Legislativpaket der EU?, „Zeitschrift für Umweltrecht” 2019, 7–8. [Google Scholar]
 56. Pieper A., Die Beachtung der wasserrechtlichen Phasing-Out-Verpflichtung im Anlagengenehmigungsrecht, Baden-Baden 2014. [Google Scholar]
 57. Rotko J., Problem zanieczyszczenia wód śródlądowych substancjami chemicznymi w świetle prawa europejskiego oraz prawa krajowego – uwagi krytyczne, „Studia Prawnicze” 2018, 4. [Google Scholar]
 58. Schlacke S., Knodt M., Das Governance-System für die Europäische Energieunion und für den Klimaschutz, „Zeitschrift für Umweltrecht” 2019, 7–8. [Google Scholar]
 59. Streck Ch., Vertragsgestaltung im Wandel der internationalen Klimapolitik, „Zeitschrift für Umweltrecht” 2019, 1. [Google Scholar]
 60. Schulte M., Kloos J., Europäisches Umweltrecht und das Ende der Kohlenwerksnutzung – Zur unmittelbaren Wirkung des Phasing-Out-Ziels aus Art. 4 Abs. 1a) iv) WRRL im deutschen Recht, „Deutsches Verwaltungsblatt” 2015, 16. [Google Scholar]
 61. Ziehm C., Klimaschutz im Mehrebensystem – Kyoto, Paris, europäischer Emissionshandel und nationale Co2-Grenzwerte, „Zeitschrift für Umweltrecht” 2018, 6. [Google Scholar]
 62. Ziębik A., Gładysz P., Analiza systemowa elektrowni ze spalaniem tlenowym węgla zintegrowanej z wychwytem CO2, „Energetyka” 2016, 2. [Google Scholar]
 63. Bednarz P., Będą kolejne elektrownie na węgiel? Może się to zemścić jeszcze droższym prądem, https://businessinsider.com.pl/finanse/energetyka-weglowa-prad-moze-byc-jeszcze-drozszy/fsck7mn (dostęp: 15.12.2018). [Google Scholar]
 64. https://www.ecologic.eu/sites/files/publication/2019/2149-necp-assessment-ecologicinstitute-climat_20190516.pdf (dostęp: 25.05.2019). [Google Scholar]
 65. Łazarczyk G., Andrzej Duda chce przemawiać na szczycie klimatycznym w Nowym Jorku, ale jego wystąpienia nikt nie przewiduje, http://wyborcza.pl/7,155287,25225299,andrzej-duda-chce-przemawiac-na-szczycie-klimatycznym-w-nowym.html (dostęp: 23.09.2019). [Google Scholar]
 66. Oroschakoff K., Walka z globalnym ociepleniem – jeszcze jedno pole konfliktu między Wschodem i Zachodem Europy, https://wiadomosci.onet.pl/politico/walka-z-globalnym-ociepleniem-jeszcze-jedno-pole-konfliktu-miedzy-wschodem-i-zachodem/fnq12e7 (dostęp: 14.05.2019). [Google Scholar]
 67. Polska przegrała spór o elektrownie. Może to nas kosztować 10 mld złotych, https://biznesalert.pl/polska-przegrala-spor-o-elektrownie-moze-nas-kosztowac-10-mld-zlotych/ (dostęp: 28.04.2017). [Google Scholar]
 68. Sałek: Decyzja Unii zagrozi dostawom energii w Polsce, https://biznesalert.pl/salek-decyzjaunii-zagrozi-dostawom-energii-polsce/ (dostęp: 28.04.2017). [Google Scholar]
 69. Sawicki B., Polska skarży do Luksemburga regulacje uderzające w węgiel, (https://biznesalert.pl/bat-polska-europa-polityka-klimatyczna-trybunal/ (dostęp: 26.10.2017). [Google Scholar]
 70. Wantuch D., Polskie elektrownie trują Europę rtęcią, (http://wyborcza.pl/7,155287,23492684,polskie-elektrownie-truja-rtecia-belchatow-najwiekszym-trucicielem.html (dostęp: 5.06.2018). [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Rotko, Jerzy (2019). Rotko, J. . (2019). Przyszłość konwencjonalnych elektrowni węglowych w świetle prawa międzynarodowego i europejskiego. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 11(4), 299-325. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.355 (Original work published 2019)

MLA style

Rotko, Jerzy. Rotko, J. . „Przyszłość Konwencjonalnych Elektrowni Węglowych W Świetle Prawa Międzynarodowego I Europejskiego”. 2019. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 11, nr 4, 2019, ss. 299-325.

Chicago style

Rotko, Jerzy. Rotko, Jerzy . „Przyszłość Konwencjonalnych Elektrowni Węglowych W Świetle Prawa Międzynarodowego I Europejskiego”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 11, nr 4 (2019): 299-325. doi:10.7206/kp.2080-1084.355.