en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2019 
Tom 11 
Numer 4

Naukowiec w grze o władzę nad poznaniem. W świetle ustawy 2.0

Jolanta Jabłońska-Bonca
Akademia Leona Koźmińskiego, Kolegium Prawa, Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa

2019 11 (4) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.345

Abstrakt

Pracownicy badawczo-dydaktyczni i dydaktyczni są uwikłani w wiele interesów. Bezinteresowna nauka dla celów poznawczych to przeszłość. O władzę nad poz-naniem toczy się nieustannie gra. W tej grze uczestniczy, poza naukowcami, wiele podmiotów o różnych interesach: politycy, urzędnicy, administracja uczelni, sponsorzy badań, agencje akredytacyjne, wydawcy, resortowe instytuty naukowe, przemysł, biznes. Sami naukowcy czasem pracują dla prawdy, a czasem dla zysku; tworzą wiedzę będącą własnością publiczną albo – zatrudnieni komercyjnie, np. przez przemysł – tworzą wiedzę prywatną. Artykuł przedstawia pięć czynników mogących mieć udział w ograniczaniu autonomii poznawczej naukowców.

Powiązania

 1. Ash T.G., Wolne słowo. Dziesięć zasad dla połączonego świata, Kraków 2018. [Google Scholar]
 2. Bieliński J., Etos nauki w Polsce. Nauka akademicka, postakademicka, czy przemysłowa?, [Google Scholar]
 3. www.researchgate.net/publication (dostęp: 10.11.2019). [Google Scholar]
 4. Cheek J., Praktyka i polityka w badaniach jakościowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych, [w:] N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych, t. 1, Warszawa, 2019. [Google Scholar]
 5. Goniszewski M., Jastrzebska L., Rady uczelni – spojrzenie z zewnątrz, „Perspektywy” 2019, 6. [Google Scholar]
 6. Hertrich-Woleński J., Naiwni reformatorzy nauki, „Rzeczpospolita” 3.09.2018, [Google Scholar]
 7. https://www.rp.pl/Publicystyka/309039938-Naiwni-reformatorzy-nauki.html (dostęp: 10.11.2019). [Google Scholar]
 8. https://konstytucjadlanauki.gov.pl/ewaluacja (dostęp: 10.11.2019). [Google Scholar]
 9. https://otwartanauka.pl/component/search (dostęp: 10.11.2019). [Google Scholar]
 10. https://www.government.nl/documents/reports/2016/04/04/amsterdam-call-for-action-on-open-science (dostęp: 10.11.2019). [Google Scholar]
 11. Karcz J., Gry organizacyjne i polityczna perspektywa analiz organizacji, [w:] K. Klincewcz (red.), Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych, Warszawa 2016, s. 173–184. [Google Scholar]
 12. Krimsky S., Nauka skorumpowana, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 13. Merton R.K., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa 1982. [Google Scholar]
 14. Open Letter form Undersigned Researchers. Reaction of Researches to Plan S: Too Far, Too Risky, https://www.fairopenaccess.org/2018/11/16/the-open-letter-reaction-ofresearchers-to-plan-s-too-far-too-risky/ (dostęp: 10.11.2019). [Google Scholar]
 15. Open Letter in Support of Funder Publishing Mandates. [Google Scholar]
 16. Piotrowska-Piątek A., Interesariusze zewnętrzni w misjach i strategiach rozwoju polskiej nauki, „Edukacja” 2016, 1, s. 129–141. [Google Scholar]
 17. Szerer M., Kultura i prawo, Warszawa 1981. [Google Scholar]
 18. Wróblewska M.N., Ewaluacja „wpływu społecznego” nauki. Przykład REF 2014 a kontekst polski, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2017, 1. [Google Scholar]
 19. www.scienceeurope.org (dostęp: 10.11.2019). [Google Scholar]
 20. Ziman J., Real Sience, Cambridge 2000. [Google Scholar]
 21. Ash T.G., Wolne słowo. Dziesięć zasad dla połączonego świata, Kraków 2018. [Google Scholar]
 22. Bieliński J., Etos nauki w Polsce. Nauka akademicka, postakademicka, czy przemysłowa?, [Google Scholar]
 23. www.researchgate.net/publication (dostęp: 10.11.2019). [Google Scholar]
 24. Cheek J., Praktyka i polityka w badaniach jakościowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych, [w:] N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych, t. 1, Warszawa, 2019. [Google Scholar]
 25. Goniszewski M., Jastrzebska L., Rady uczelni – spojrzenie z zewnątrz, „Perspektywy” 2019, 6. [Google Scholar]
 26. Hertrich-Woleński J., Naiwni reformatorzy nauki, „Rzeczpospolita” 3.09.2018, [Google Scholar]
 27. https://www.rp.pl/Publicystyka/309039938-Naiwni-reformatorzy-nauki.html (dostęp: 10.11.2019). [Google Scholar]
 28. https://konstytucjadlanauki.gov.pl/ewaluacja (dostęp: 10.11.2019). [Google Scholar]
 29. https://otwartanauka.pl/component/search (dostęp: 10.11.2019). [Google Scholar]
 30. https://www.government.nl/documents/reports/2016/04/04/amsterdam-call-for-action-on-open-science (dostęp: 10.11.2019). [Google Scholar]
 31. Karcz J., Gry organizacyjne i polityczna perspektywa analiz organizacji, [w:] K. Klincewcz (red.), Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych, Warszawa 2016, s. 173–184. [Google Scholar]
 32. Krimsky S., Nauka skorumpowana, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 33. Merton R.K., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa 1982. [Google Scholar]
 34. Open Letter form Undersigned Researchers. Reaction of Researches to Plan S: Too Far, Too Risky, https://www.fairopenaccess.org/2018/11/16/the-open-letter-reaction-ofresearchers-to-plan-s-too-far-too-risky/ (dostęp: 10.11.2019). [Google Scholar]
 35. Open Letter in Support of Funder Publishing Mandates. [Google Scholar]
 36. Piotrowska-Piątek A., Interesariusze zewnętrzni w misjach i strategiach rozwoju polskiej nauki, „Edukacja” 2016, 1, s. 129–141. [Google Scholar]
 37. Szerer M., Kultura i prawo, Warszawa 1981. [Google Scholar]
 38. Wróblewska M.N., Ewaluacja „wpływu społecznego” nauki. Przykład REF 2014 a kontekst polski, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2017, 1. [Google Scholar]
 39. www.scienceeurope.org (dostęp: 10.11.2019). [Google Scholar]
 40. Ziman J., Real Sience, Cambridge 2000. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Jabłońska-Bonca, Jolanta (2019). Jabłońska-Bonca, J. . (2019). Naukowiec w grze o władzę nad poznaniem. W świetle ustawy 2.0. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 11(4), 116-130. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.345 (Original work published 2019)

MLA style

Jabłońska-Bonca, Jolanta. Jabłońska-Bonca, J. . „Naukowiec W Grze O Władzę Nad Poznaniem. W Świetle Ustawy 2.0”. 2019. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 11, nr 4, 2019, ss. 116-130.

Chicago style

Jabłońska-Bonca, Jolanta. Jabłońska-Bonca, Jolanta . „Naukowiec W Grze O Władzę Nad Poznaniem. W Świetle Ustawy 2.0”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 11, nr 4 (2019): 116-130. doi:10.7206/kp.2080-1084.345.