en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2019 
Tom 11 
Numer 4

Jerozolima w potrzasku między Watykanem, Moskwą, ewangelikami republikańskimi, mesjanizmem judaistycznym i islamem

Uri Huppert
Cleveland State University

2019 11 (4) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.344

Abstrakt

Jerozolima, a szczególnie Góra Świątynna (Moria), została uświęcona przez trzy największe monoteistyczne religie. Przez judaizm – przez poświęcenie Izaaka (Stary Testament), ustanowienie Jerozolimy przez króla Dawida stolicą starożyt-nego państwa Izraelitów i dwie zburzone świątynie. Przez chrześcijaństwo – Chry-stus modlił się w Drugiej Świątyni, został w Jerozolimie ukrzyżowany i pochowany. Na tejże Górze Świątynnej, na gruzach Drugiej Świątyni, posadowiono meczet muzułmański Al Aksa.
Współczesny konflikt wyznaczony został przez: powstanie Państwa Izraela (1948) i opanowanie wschodniej Jerozolimy (1967), wpływy Moskwy poprzez prawosławie i kościoły orientalne, wpływ polityczny mesjanizmu żydowskiego przy masowym wsparciu fundamentalizmu ewangelickiego poprzez partię repu-blikańską w Stanach Zjednoczonych, konflikt islamu z Zachodem i Izraelem, skoncentrowany wokół Jerozolimy jako punkt zapalny „współczesnych Mesjaszów”.

Powiązania

 1. Eldar A., Zeldar I., Lords of the Land: The War for Israel’s Settlements in the Occupied Territories, 1967–2007, Dvir Publishing House, Israel, 2005. [Google Scholar]
 2. Górny M., Kreślarze ojczyzn, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 3. Huppert U., Back to the Ghetto, Amherst, NY 1979. [Google Scholar]
 4. Huppert U., Izrael w cieniu fundamentalizmów, Toruń 2016. [Google Scholar]
 5. Łach S., Geneza mesjanizmu biblijnego, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 1970, 4–5. [Google Scholar]
 6. Patek A., Birobidżan. Sowiecka ziemia obiecana, Kraków 1997. [Google Scholar]
 7. Shumsky D., Beyond the National State, New Haven, CT 2019. [Google Scholar]
 8. Eldar A., Zeldar I., Lords of the Land: The War for Israel’s Settlements in the Occupied Territories, 1967–2007, Dvir Publishing House, Israel, 2005. [Google Scholar]
 9. Górny M., Kreślarze ojczyzn, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 10. Huppert U., Back to the Ghetto, Amherst, NY 1979. [Google Scholar]
 11. Huppert U., Izrael w cieniu fundamentalizmów, Toruń 2016. [Google Scholar]
 12. Łach S., Geneza mesjanizmu biblijnego, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 1970, 4–5. [Google Scholar]
 13. Patek A., Birobidżan. Sowiecka ziemia obiecana, Kraków 1997. [Google Scholar]
 14. Shumsky D., Beyond the National State, New Haven, CT 2019. [Google Scholar]
 15. Eldar A., Zeldar I., Lords of the Land: The War for Israel’s Settlements in the Occupied Territories, 1967–2007, Dvir Publishing House, Israel, 2005. [Google Scholar]
 16. Górny M., Kreślarze ojczyzn, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 17. Huppert U., Back to the Ghetto, Amherst, NY 1979. [Google Scholar]
 18. Huppert U., Izrael w cieniu fundamentalizmów, Toruń 2016. [Google Scholar]
 19. Łach S., Geneza mesjanizmu biblijnego, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 1970, 4–5. [Google Scholar]
 20. Patek A., Birobidżan. Sowiecka ziemia obiecana, Kraków 1997. [Google Scholar]
 21. Shumsky D., Beyond the National State, New Haven, CT 2019. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Huppert, Uri (2019). Huppert, U. . (2019). Jerozolima w potrzasku między Watykanem, Moskwą, ewangelikami republikańskimi, mesjanizmem judaistycznym i islamem. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 11(4), 101-115. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.344 (Original work published 2019)

MLA style

Huppert, Uri. Huppert, U. . „Jerozolima W Potrzasku Między Watykanem, Moskwą, Ewangelikami Republikańskimi, Mesjanizmem Judaistycznym I Islamem”. 2019. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 11, nr 4, 2019, ss. 101-115.

Chicago style

Huppert, Uri. Huppert, Uri . „Jerozolima W Potrzasku Między Watykanem, Moskwą, Ewangelikami Republikańskimi, Mesjanizmem Judaistycznym I Islamem”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 11, nr 4 (2019): 101-115. doi:10.7206/kp.2080-1084.344.