en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2018 
Tom 10 
Numer 3

Star Wars. Fiction or Near Reality?

Zdzisław Brodecki
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Małgorzata Polkowska
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

2018 10 (3) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.238

Abstrakt

The article covers the notion of star wars, aiming to show that it is an idea describing the reality, not just a story (although often associated with one). The space policies implemented at present by different countries prove that space conflicts are still possible. Therefore, the security of the space activity pursued by various countries is compromised - not only in space but also on Earth. And although only some countries carry out space activity, the effects of this activity (be it civil or military) are felt by the entire international community. The militarisation of space is slowly entering a new stage: the stage of use of active satellites, designed to destroy pre- defined targets. This situation means that star wars are not fiction since it can happen in the future that feuding countries will be settling the conflicts arising between them in cosmic space.

Powiązania

 1. Al-Ekabi C., Baranes B., Hulsroj P., Lahcen A. (red.), Yearbook on Space Policy 2014. The Governance of Space, Vienna-New York 2016. [Google Scholar]
 2. Apollo Program Summary Report by L.B. Johnson Space Center, NASA, April 1975. Barcz J., Przewodnik po Traktacie z Lizbony. Traktaty stanowiące Unię Europejską, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 3. Bielicki D., Militaryzacja i zbrojenia Kosmosu. Studium prawnomiędzynarodowe, Katowice 2014. [Google Scholar]
 4. Brodecki Z., Kosmos a morze. Prawo eksterytorialnych przestrzeni (w opracowaniu). [Google Scholar]
 5. Brodecki Z., Brodecka A., Koncepcja Human Security, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku" 2014, 31, s. 233-243. [Google Scholar]
 6. Caselli L., Space demilitarization treaties in a new era of manned nuclear spaceflights, „Journal of Air Law and Commerce" 2012, 77. [Google Scholar]
 7. Chanock A., The problems and potential solutions related to the emergence of Space Weapons in the 21st Century, „Journal of Air Law and Commerce" 2013, 78(4). [Google Scholar]
 8. Chołaj H., Powrót olbrzyma w zglobalizowanym świecie, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 9. Durando F., Grecja. Ludzie, myśl, sztuka. Warszawa 1997 [Google Scholar]
 10. Durys P., Zapobieganie wyścigowi zbrojeń w przestrzeni kosmicznej, [w:] Z. Galicki, T. Kamiński, K. Myszona-Kostrzewa (red.), Wykorzystanie przestrzeni kosmicznej. Świat--Europa-Polska, Warszawa 2010, s. 41-50. [Google Scholar]
 11. Ferguson N., Cywilizacja. Zachód i Reszta Świata, Kraków 2013. [Google Scholar]
 12. Hart B.L., Anti-satellite weapons: threats, laws and the uncertain future of space, Institute of Air & Space Law - McGill University, Montreal 2007 (maszynopis w Bibliotece IASL w Montrealu) [Google Scholar]
 13. Israel S., France, Europe and Russia - two decades of space launch cooperation, „Room, The Space Journal" 2016, nr 2(8) [Google Scholar]
 14. Kaiser S.A., Satellite Navigation System, „AASL" 2012 [Google Scholar]
 15. Keegan J., Historia wojen, Warszawa 1998. [Google Scholar]
 16. King M.T., Sovereignty's gray area: The delimitation of Air and Space in the context of Aerospace vehicles and the use of force, „Journal of Air Law and Commerce" 2016, 81 [Google Scholar]
 17. Klein J.J., Space Warfare: Strategy, Principles and Policy, Routledge 2006. [Google Scholar]
 18. Kranz J., Między wojną a pokojem: świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej, [w:] J. Kranz (red.), Świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej. Dylematy prawa i polityki, Warszawa 2009, s. 163-185. [Google Scholar]
 19. Krzyżanowska A., Biała Księga Obronności Chin - pokojowe deklaracje i realia, „Bezpieczeństwo Narodowe" 2011, 20(4), s. 55-75. [Google Scholar]
 20. Lee R., Steele S.L., Military use of satellite communications, remote sensing and global positioning systems in the war on terror, „Journal of Air Law and Commerce" 2014, 79, s. 69-112. [Google Scholar]
 21. Liberati A.M., Bourbon F., Rzym. Imperium trzech kontynentów, Warszawa 1996. [Google Scholar]
 22. Moltz J.C., The Crowded Orbits. Conflict and Cooperation in Space, Columbia 2014. [Google Scholar]
 23. Niedźwiedź M., Uwagi do tytułu V TFUE „Umowy międzynarodowe", [w:] A. Wróbel (red.), Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, t. 2, pod redakcją K. Kowalik-Bańczyk i M. Szwarc-Kuczer, Warszawa 2012, s. 1558-1638. [Google Scholar]
 24. Nowacki G., Militaryzacja Kosmosu. Studium teoretyczne, Warszawa 2003. [Google Scholar]
 25. Nowacki G., Krzeszowski W., Możliwości wykorzystania przestrzeni kosmicznej, studium teoretyczne, Warszawa 2001. [Google Scholar]
 26. Nowacki M., Uwagi do art. 189 ust. 2 TFUE, [w:] A. Wróbel (red.), Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, t. 2, pod redakcją K. Kowalik-Bańczyk i M. Szwarc-Kuczer, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 27. Onley R.D., Death from above? The weaponization of space and the threat to international humanitarian law, „Journal of Air Law Commerce" 2013, 78. [Google Scholar]
 28. Ostrogorski G., Dzieje Bizancjum, Warszawa 2007 [Google Scholar]
 29. Paradise N.M., Civil-military synergies in European Earth observation missions, „The Aviation and Space Journal" 2012, 11(4) [Google Scholar]
 30. Polkowska M., Prawo kosmiczne w obliczu nowych problemów współczesności, Warszawa 2011 [Google Scholar]
 31. Simms B., Taniec mocarstw. Walka o dominację w Europie od XV do XXI wieku, Poznań 2015 [Google Scholar]
 32. Spradling K.K., Military use of International Space Station, Institute of Air & Space Law McGill University, Montreal 1988 (maszynopis w Bibliotece IASL w Montrealu). [Google Scholar]
 33. Świątnicki W., Świątnicki Z., Wojna w Kosmosie?, Warszawa 1990 [Google Scholar]
 34. Tate L., The status of the outer space treaty at international law during „war" and „those measures short of war", „Journal of Space Law" 2006, 32(1) [Google Scholar]
 35. Trogeler M., A global legislation for space applications in the field of civil protection, „The Aviation and Space Journal" 2011, 10(4) [Google Scholar]
 36. Unehara Y.T., Matsuda S., Fuji T., Kaneoka M., State Responsibility and Liability for Air-Launch over the High Seas, [w:] C.M. Jorgenson (red.), Proceedings of the International Institute of Space Law 2013, Leiden 2014, t. 56 [Google Scholar]
 37. Vlasic I.A., Space law and the military applications of space technology, [w:] R.S. Jakhu (red.), Space Law - General Principles, Montreal 2007, t. 1, s. 483-495 [Google Scholar]
 38. Wong W.W.S., Fergusson J., Military Space Power a Guide to the Issues, Santa Barbara 2010 [Google Scholar]
 39. Zajadło J., Prawo międzynarodowe wobec problemu „państwa upadłego", „Państwo i Prawo" 2005, 2, s. 3-20 [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Brodecki, Zdzisław & Polkowska, Małgorzata (2018). Star Wars. Fiction or Near Reality?. (2018). Star Wars. Fiction or Near Reality?. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 10(3), 211-225. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.238 (Original work published 2018)

MLA style

Brodecki, Zdzisław and Polkowska, Małgorzata. „Star Wars. Fiction Or Near Reality?”. 2018. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 10, nr 3, 2018, ss. 211-225.

Chicago style

Brodecki, Zdzisław and Polkowska, Małgorzata. „Star Wars. Fiction Or Near Reality?”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 10, nr 3 (2018): 211-225. doi:10.7206/kp.2080-1084.238.