en pl
en pl

Coaching Review

Zobacz wydanie
Rok 2018 
Numer 10

Myślenie krytyczne w przywództwie a coaching

Artur Negri
Uniwersytet Warszawski

2018 (10) Coaching Review

DOI 10.7206/cr.2081-7029.58

Abstrakt

Przywództwo uwzględniające krytyczne myślenie jest przywództwem kwestionującym status quo, szanuje autonomię i prawdomówność. Krytycznemu myśleniu zagraża jednak wiele postaw, jak choćby egocentryzm, socjocentryzm, paternalizm, ograniczające przekonania, skłonność do myślenia indukcyjnego czy afekt ojcowski. Wydaje się, że decyzje podjęte na podstawie emocjonalnych i stereotypowych założeń mogą nie pozwalać na uczciwą ocenę faktów oraz kwestionowanie status quo, przede wszystkim u siebie. W takich wypadkach pomocny może być coaching. Po pierwsze, może uświadamiać klientowi nieustępliwość i brak postawy otwartej na inne poglądy. Po drugie, może być metodą krytycznego dochodzenia z klientem do sedna jego problemu.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Negri, Artur (2018). Negri, A. . (2018). Myślenie krytyczne w przywództwie a coaching. Coaching Review, (10), 46–53. https://doi.org/10.7206/cr.2081-7029.58 (Original work published 2018)

MLA style

Negri, Artur. Negri, A. . „Myślenie Krytyczne W Przywództwie A Coaching”. 2018. Coaching Review, nr 10, 2018, ss. 46–53.

Chicago style

Negri, Artur. Negri, Artur . „Myślenie Krytyczne W Przywództwie A Coaching”. Coaching Review, Coaching Review, nr 10 (2018): 46–53. doi:10.7206/cr.2081-7029.58.