en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2017 
Tom 9 
Numer 3

Przeniesienie autorskich praw majątkowych w umowie o prowadzenie badania klinicznego

Krzysztof Szaniawski
szaniawski.poczta@gmail.com

2017 9 (3) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.162

Abstrakt

Artykuł podejmuje problematykę przeniesienia autorskich praw majątkowych do wyników badania klinicznego i innych utworów powstałych w wyniku prowadzenia badania klinicznego (utwory badaniowe). Dokonana analiza norm prawnych, orzecznictwa i wypowiedzi doktryny pozwoliła na identyfikację i przybliżenie wybranych problemów wynikających z następujących pytań: po pierwsze – czy możliwe jest przeniesienie autorskich praw majątkowych do przyszłych utworów badaniowych?; po drugie – czy utwory badaniowe mają charakter utworów pracowniczych?; po trzecie wreszcie – czy do przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworu badaniowego konieczne jest wskazanie w odpowiednich postanowieniach umowy o przeprowadzenie badania klinicznego konkretnych pól eksploatacji? Rozważania podjęte zostały na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z uwzględnieniem praktyki obrotu gospodarczego.

Powiązania

 1. Barta J., Czajkowska-Dąbrowska M., Ćwiąkalski Z., Markiewicz R., Traple E., Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Kraków 2005. [Google Scholar]
 2. Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 3. Brodniewicz T., Badania kliniczne, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 4. Gliściński K., Wyodrębnianie się nowych pól eksploatacji i ich wpływ na obrót prawami do utworów, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2010, 3. [Google Scholar]
 5. Golat R., Przejście praw autorskich z pracownika na pracodawcę, „Służba Pracownicza” 2012, 11. [Google Scholar]
 6. Jaworski L., Twórczość pracownicza. Prawo do utworu w świetle art. 12 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Warszawa 2003. [Google Scholar]
 7. Kępiński M., [w:] J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego. Tom XIII. Prawo autorskie, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 8. Kuczur T., Wąsik D., Pojęcie, cel i założenia badań klinicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych, [w:] T. Kuczur, D. Wąsik, Badania kliniczne produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Zagadnienia prawne, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 9. Machała W., Ograniczenia swobody umów z art. 41 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Realna ochrona twórcy czy jej iluzja?, [w:] M. Boratyńska (red.), Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 10. Markiewicz R., Zabawy z prawem autorskim, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 11. Mirska A., Przeniesienie praw do projektu architektoniczno-budowlanego, cz. 2, „Zamówienia Publiczne Doradca” 2004, 11. [Google Scholar]
 12. Okoń Z., Komentarz do art. 17 pr. aut., [w:] D. Flisiak (red.), Prawo autorskie. Komentarz, Lex 2015. [Google Scholar]
 13. Stankiewicz R., Badania kliniczne, [w:] R. Stankiewicz (red.), Instytucje rynku farmaceutycznego, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 14. Szczotka J., Naruszenie wymogu specyfikacji utworu, [w:] A. Kidyba, R. Skubisz (red.), Współczesne problemy prawa handlowego. Księga Jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marii Poźniak-Niedzielskiej, Kraków 2007. [Google Scholar]
 15. Ślęzak P., Prawo autorskie. Wzory umów z komentarzem, Lex 2015. [Google Scholar]
 16. Ślęzak P., Umowy w zakresie współczesnych sztuk wizualnych, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 17. Ślęzak P., Glosa częściowo krytyczna do wyroku SN z dnia 14 września 2005 r., III CK 124/05, „Glosa” 2006, 4. [Google Scholar]
 18. Świerczyński M., Dokumentacja badania klinicznego, [w:] M. Krekora, M. Świerczyński, E. Traple, Prawo farmaceutyczne, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 19. Targosz T., Włodarska-Dziurzyńska K., Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 20. Traple E., Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 21. Traple E., Ustawowe konstrukcje w zakresie majątkowych praw autorskich i obrotu nimi w dobie kryzysu prawa autorskiego, Kraków 1990. [Google Scholar]
 22. Zięcik P., Bartkowiak K., Umowy w badaniach klinicznych, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 23. Żerański P., Glosa krytyczna do wyroku SN z dnia 14 września 2005 r., III CK 124/05, „Glosa” 2007, 3. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Szaniawski, Krzysztof (2017). Przeniesienie autorskich praw majątkowych w umowie o prowadzenie badania klinicznego. (2017). Przeniesienie autorskich praw majątkowych w umowie o prowadzenie badania klinicznego. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 9(3), 104-120. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.162 (Original work published 2017)

MLA style

Szaniawski, Krzysztof. „Przeniesienie Autorskich Praw Majątkowych W Umowie O Prowadzenie Badania Klinicznego”. 2017. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 9, nr 3, 2017, ss. 104-120.

Chicago style

Szaniawski, Krzysztof. „Przeniesienie Autorskich Praw Majątkowych W Umowie O Prowadzenie Badania Klinicznego”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 9, nr 3 (2017): 104-120. doi:10.7206/kp.2080-1084.162.