en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2018 
Tom 10 
Numer 1

Zmiany w art. 11 nowelizacji Prawa upadłościowego i jej możliwe konsekwencje dla funkcjonowania piramid finansowych Polsce

Robert Sobków
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

2018 10 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.183

Abstrakt

W dniu 1.01.2016 r. weszła w życie ustawa Prawo restrukturyzacyjne, nowelizująca dotychczasową ustawę Prawo upadłościowe i naprawcze z roku 2003. Wprowadzo- no w niej między innymi zmiany w przesłankach niewypłacalności podmiotów gospodarczych. Artykuł koncentruje się na interpretacji nowych przepisów pod kątem możliwości wykorzystania ich przez piramidy finansowe. W wyniku przeprowadzonej analizy wskazano, że w szczególności zmiany dotyczące przesłanki zadłużeniowej, opisanej w art. 11 ust. 2 znowelizowanej ustawy, mogą stanowić podstawę dla piramid finansowych prowadzenia legalnej działalności przez dwa, a nawet trzy lata. Powyższe konsekwencje nowelizacji ustawy stoją w sprzeczności z deklaracjami, że zmiany w prawie upadłościowym miały wyeliminować te z wcześniejszych rozwiązań, które nie sprawdziły się w praktyce i umożliwiały dłużnikowi działanie w celu pokrzywdzenia wierzycieli.

Powiązania

 1. Dąbek P., Podstawowe zasady niemieckiego postępowania insolwencyjnego na tle polskiego prawa upadłościowego i układowego, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 2004, 657: 5–16. [Google Scholar]
 2. Druk sejmowy nr 2824/2015. [Google Scholar]
 3. Insolvenzordnung, https://dejure.org/gesetze/InsO/19.html (dostęp: 26.02.2017). [Google Scholar]
 4. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 2003 r., sygn. akt. II CK 484/02. [Google Scholar]
 5. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, Dz.U. z 2017 r., poz. 2344. [Google Scholar]
 6. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze, Dz.U. z 2003 r., poz. 535 [Google Scholar]
 7. Dąbek P., Podstawowe zasady niemieckiego postępowania insolwencyjnego na tle polskiego prawa upadłościowego i układowego, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 2004, 657: 5–16. [Google Scholar]
 8. Druk sejmowy nr 2824/2015. [Google Scholar]
 9. Insolvenzordnung, https://dejure.org/gesetze/InsO/19.html (dostęp: 26.02.2017). [Google Scholar]
 10. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 2003 r., sygn. akt. II CK 484/02. [Google Scholar]
 11. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, Dz.U. z 2017 r., poz. 2344. [Google Scholar]
 12. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze, Dz.U. z 2003 r., poz. 535 [Google Scholar]
 13. Dąbek P., Podstawowe zasady niemieckiego postępowania insolwencyjnego na tle polskiego prawa upadłościowego i układowego, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 2004, 657: 5–16. [Google Scholar]
 14. Druk sejmowy nr 2824/2015. [Google Scholar]
 15. Insolvenzordnung, https://dejure.org/gesetze/InsO/19.html (dostęp: 26.02.2017). [Google Scholar]
 16. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 2003 r., sygn. akt. II CK 484/02. [Google Scholar]
 17. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, Dz.U. z 2017 r., poz. 2344. [Google Scholar]
 18. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze, Dz.U. z 2003 r., poz. 535 [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Sobków, Robert (2018). Zmiany w art. 11 nowelizacji Prawa upadłościowego i jej możliwe konsekwencje dla funkcjonowania piramid finansowych Polsce. (2018). Zmiany w art. 11 nowelizacji Prawa upadłościowego i jej możliwe konsekwencje dla funkcjonowania piramid finansowych Polsce. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 10(1), 242-251. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.183 (Original work published 2018)

MLA style

Sobków, Robert. „Zmiany W Art. 11 Nowelizacji Prawa Upadłościowego I Jej Możliwe Konsekwencje Dla Funkcjonowania Piramid Finansowych Polsce”. 2018. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 10, nr 1, 2018, ss. 242-251.

Chicago style

Sobków, Robert. „Zmiany W Art. 11 Nowelizacji Prawa Upadłościowego I Jej Możliwe Konsekwencje Dla Funkcjonowania Piramid Finansowych Polsce”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 10, nr 1 (2018): 242-251. doi:10.7206/kp.2080-1084.183.