en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2016 
Tom 8 
Numer 4

Autokontrola decyzji organu I instancji w ogólnym postępowaniu administracyjnym – na tle orzecznictwa sądów administracyjnych i poglądów doktryny

Jan Chmielewski
Akademia Leona Koźmińskiego

2016 8 (4) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.127

Abstrakt

Artykuł obejmuje rozważania i uwagi dotyczące instytucji procesowej samokontroli organu administracji publicznej. W opracowaniu uwzględniono aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych oraz poglądy przedstawicieli doktrynyprawa i postępowania administracyjnego. W szczególności analizie poddano przesłanki dopuszczalności zmiany lub uchylenia decyzji przez organ I instancji. Chodzi tutaj o przesłankę formalną, materialną oraz 7-dniowy termin na dokonanie autokontroli. Ponadto w opracowaniu sformułowano wnioski de lege ferenda w zakresie tej instytucji procesowej.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Chmielewski, Jan (2016). Chmielewski, J. . (2016). Autokontrola decyzji organu I instancji w ogólnym postępowaniu administracyjnym – na tle orzecznictwa sądów administracyjnych i poglądów doktryny. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 8(4), 2-21. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.127 (Original work published 2016)

MLA style

Chmielewski, Jan. Chmielewski, J. . „Autokontrola Decyzji Organu I Instancji W Ogólnym Postępowaniu Administracyjnym – Na Tle Orzecznictwa Sądów Administracyjnych I Poglądów Doktryny”. 2016. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 8, nr 4, 2016, ss. 2-21.

Chicago style

Chmielewski, Jan. Chmielewski, Jan . „Autokontrola Decyzji Organu I Instancji W Ogólnym Postępowaniu Administracyjnym – Na Tle Orzecznictwa Sądów Administracyjnych I Poglądów Doktryny”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 8, nr 4 (2016): 2-21. doi:10.7206/kp.2080-1084.127.