en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2017 
Tom 9 
Numer 1

Solidarność w prawie podatkowym w nowej kodyfikacji ogólnego prawa podatkowego

Rafał Dowgier
Uniwersytet w Białymstoku

2017 9 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.138

Abstrakt

Aktualnie trwają zaawansowane prace Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego nad projektem nowej ordynacji podatkowej. Jednym z obszarów, który wymaga uregulowania przy tworzeniu nowej kodyfikacji, jest kwestia solidarności w prawie podatkowym. Obowiązujące przepisy ogólnego prawa podatkowego odnoszą się do tego zagadnienia w bardzo niewielkim zakresie, a znaczenie przede wszystkim odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe wzrasta. Dzieje się tak m.in. dlatego, że ukształtowanie zobowiązania w sposób solidarny istotnie uprzywilejowuje wierzyciela podatkowego. Skoro jednak tak się dzieje, to konieczne są mechanizmy zabezpieczające dłużników przed nadużywaniem tego instrumentu. Stosowane w prawie podatkowym w sposób odpowiedni regulacje prawa cywilnego są niewystarczające, gdyż nie uwzględniają specyfiki tej gałęzi prawa. Celem opracowania jest przedstawienie tej problematyki z punktu widzenia prac wskazanej wyżej Komisji.

Powiązania

  1. Dowgier R., Ordynacja podatkowa w praktyce gminnych organów podatkowych – stan obecny i kierunki zmian, Warszawa 2014. [Google Scholar]
  2. Etel L. (et al.), Ordynacja podatkowa. Kierunkowe założenia nowej regulacji, Białystok 2015Etel L. (et al.), Tax ordinance. The assumptions of a new regulation, „Toruński Rocznik Podatkowy” 2015. [Google Scholar]
  3. http://www.trp.umk.pl/download/trp2015/Tax_Ordinance_The_Assumptions_of_a_New_Regulation.pdf. [Google Scholar]
  4. Kosikowski C., Etel L., Brolik J., Dowgier R., Pietrasz P., Popławski M., PresnarowiczS., Stachurski W., Ordynacja podatkowa. Komentarz LEX, 5. wydanie, Warszawa 2013. [Google Scholar]
  5. Dowgier R., Ordynacja podatkowa w praktyce gminnych organów podatkowych – stan obecny i kierunki zmian, Warszawa 2014. [Google Scholar]
  6. Etel L. (et al.), Ordynacja podatkowa. Kierunkowe założenia nowej regulacji, Białystok 2015Etel L. (et al.), Tax ordinance. The assumptions of a new regulation, „Toruński Rocznik Podatkowy” 2015. [Google Scholar]
  7. http://www.trp.umk.pl/download/trp2015/Tax_Ordinance_The_Assumptions_of_a_New_Regulation.pdf. [Google Scholar]
  8. Kosikowski C., Etel L., Brolik J., Dowgier R., Pietrasz P., Popławski M., PresnarowiczS., Stachurski W., Ordynacja podatkowa. Komentarz LEX, 5. wydanie, Warszawa 2013. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Dowgier, Rafał (2017). Dowgier, R. . (2017). Solidarność w prawie podatkowym w nowej kodyfikacji ogólnego prawa podatkowego. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 9(1), 2-14. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.138 (Original work published 2017)

MLA style

Dowgier, Rafał. Dowgier, R. . „Solidarność W Prawie Podatkowym W Nowej Kodyfikacji Ogólnego Prawa Podatkowego”. 2017. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 9, nr 1, 2017, ss. 2-14.

Chicago style

Dowgier, Rafał. Dowgier, Rafał . „Solidarność W Prawie Podatkowym W Nowej Kodyfikacji Ogólnego Prawa Podatkowego”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 9, nr 1 (2017): 2-14. doi:10.7206/kp.2080-1084.138.